Czy przydatne?

Co to jest Neobarok

Co oznacza NEOBAROK: tendencja warchitekturze 2. poł. XIX w. wynikająca z historyzmu, ocechach eklektycznych, charakteryzująca się tworzeniem budowli metodą ikształtem przypominających barokowe, ale przeładowane, masywne, nadmiernie dekoracyjne. Regularnie tylko zewnętrznie, oficjalnie zbliżone do pierwowzoru. Był wyrazem aspiracji bogatego mieszczaństwa. Przykłady architektury n. znajdują się w pierwszej kolejności wParyżu (gmach Opery 1862-75), wWiedniu iBerlinie; wPolsce na przykład gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wWarszawie zbudowany poprzez S. Szyllera (1898-1900) iTeatr im. Słowackiego wKrakowie (arch. J.Zawiejski 1889-93)

Czym jest neobarok znaczenie w Słownik pisownia N .