Czy przydatne?

Co to jest Nabokov Vladimir, pseud. W. Sirin

Co oznacza NABOKOV VLADIMIR, PSEUD. W. SIRIN: poeta ros. iamer., tłumacz, entomolog, teoretyk szachów, pracownik naukowy Museum of Comparative Zoology Harvard University iwykładowca lit. wWellesley College i Cornell University. Debiutował w1916 wPiotrogrodzie jako pisarz, od 1919 do końca życia pozostawał na emigracji, w1945 przyjął obywatelstwo amer. Majątek lit. N. to w pierwszej kolejności powieści, zktórych pierwszych dziewięć napisał wjęz. ros. Ważniejsze znich to Maszeńka (1926), Władca, dama, walet (1928), Obrona Łużyna (1930), Rozpacz (1936), Zaproszenie na egzekucję (1938). Po 1940 posługiwał się opanowanym perfekcyjnie jęz. z angielskiego:, wktórym stworzył 8powieści: Prawdziwe życie Sebastiana Knighta (1941), Skośnie wlewo (1947), Pnin (1957), Blady ogień (1962), Oko (1966), Ada (1969), Przejrzystość rzeczy (1972), Zobacz na te arlekiny (1974). Światowy rozgłos, lecz iogromny skandal obyczajowy przyniosła najgłośniejsza powieść N. Lolita. To jest historia miłosnego zauroczenia dojrzałego mężczyzny dwunastoletnią dziewczynką. Dziś pozycja ta uważana jest za arcydzieło lit., była kilkakrotnie filmowana. Wdorobku twórczym N. znajdują się także opowiadania, eseje, na przykład Nikolai Gogol (1944), szkice literackie, przekłady zlit. ros. na jęz. z angielskiego:, na przykład Eugeniusz Oniegin A. Puszkina, liczne prace zdziedziny entomologii i autobiografia Tamte brzegi (1977)

Czym jest Nabokov Vladimir, pseud. W znaczenie w Słownik pisownia N .

Wyraz Norwid Cyprian Kamil:
Co znaczy prozaik, rytownik, rzeźbiarz, rysownik, filozof. Syn Jana, pochodzącego ze starej ziemiańskiej rodziny litewskiej iLudwiki, która wlinii żeńskiej wywodziła się zrodu Sobieskich. Odbył podróże po nabokov vladimir, pseud. w. sirin.
Wyraz Neogotyk:
Co znaczy warchitekturze isztukach użytkowych nawiązujący do gotyku, ukształtowany pod wpływem historyzmu iromantycznego nawiązywania do sztuki gotyckiej. Warchitekturze występował już od XVI w., na przykład nabokov vladimir, pseud. w. sirin.
Wyraz Niemcewicz Julian Ursyn:
Co znaczy satyryk, pamiętnikarz, działacz polit. ikulturalny. Wychowanek warszawskiej Szkoły Rycerskiej, adiutant A.K. Czartoryskiego, przedstawiciel stronnictwa reform, współautor ustawy majowej nabokov vladimir, pseud. w. sirin.
Wyraz Norma Językowa:
Co znaczy wyrazów, form gramatycznych, konstrukcji składniowych, stosowanych wspołeczeństwie wokreślonym czasie, zgodnie zregułami (na przykład fonologii, morfologii, składni, ortografii) znajdującymi się nabokov vladimir, pseud. w. sirin.
Wyraz Najstarsze Teksty:
Co znaczy sumeryjskie: jednym znajdawniejszych wykrytych śladów pisma jest tabliczka zUruk zIV tysiąclecia przed naszą erą, fragment księgi rachunkowej; zaokrąglona tabliczka zzapisem piktografii zok. 2360 nabokov vladimir, pseud. w. sirin.