Czy przydatne?

Co to jest Literatura

Co oznacza LITERATURA: 1) ogół dzieł pisanych należących do kultury danego narodu, epoki albo ludzkości, odmiennie piśmiennictwo. Wwęższym znaczeniu (od XIX w.) twórczość artystyczna obejmująca trzy rodzaje lit.: epikę, lirykę, dramat; l. piękna; 2) wszerszym znaczeniu l. powszechna (światowa), narodowa (na przykład polska), epoki, na przykład antyczna, średniowieczna, renesansowa, barokowa, oświeceniowa, romantyczna, pozytywistyczna, młodopolska, współczesna; 3) wpotocznym znaczeniu ogół prac piśmiennych zzakresu danej dziedziny edukacji, specjalności, dotycząca jednego tematu, jednej dziedziny, regionu, na przykład l. ekonomiczna, filoz., popularnonaukowa, medyczna, polit. i tym podobne; 4) lista dzieł na określony temat, bibliografia; 5) kanon lit. arcydzieł

Czym jest literatura znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz Lipski Leo, Właśc. L. Lipszyc:
Co znaczy wIzraelu (od 1945). Przed wojną publikował wiersze iprozę między innymi w Kuźni Młodych , wojnę spędził wsyberyjskich łagrach, skąd wyszedł zarmią Andersa. Na łamach londyńskich informacje literatura.
Wyraz Leksyka:
Co znaczy języka, zestaw wszystkich wyrazów istniejących iużywanych poprzez członków danej społeczności, tworzących mechanizm leksykalny języka, mający spore możliwości stałego powiększania zasobu słownikowego literatura.
Wyraz Lemański Jan, Pseud. Tredecim:
Co znaczy satyryk; mąż M. Komornickiej. Wlit. Młodej Polski znany w pierwszej kolejności jako bajkopisarz interesująco wykorzystujący klasyczny model bajki zwierzęcej (Bajki 1902). Tłumacz J. Conrada iA literatura.
Wyraz Larousse, Librairie Larousse:
Co znaczy inajwiększe franc. wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe, mające swe filie we Włoszech, Hiszpanii iAmeryce z łaciny, założone wParyżu (1852) poprzez P.A. Laroussea iA. Boyera. Największe literatura.
Wyraz Lupa Krystian:
Co znaczy grafik, autor scenariuszy teatralnych iautorskich adaptacji tłumaczeń między innymi Brechta, Musila, Rilkego. Początkowo pracował wJeleniej Górze - zyskał rozgłos iuznanie przedstawieniem Nadobnisie literatura.