Czy przydatne?

Co to jest Konspiracyjna Literatura

Co oznacza LITERATURA KONSPIRACYJNA: powstaje przy braku swobody polit., kulturalnej ispoł. narodu, kierując się poza kontrolą aparatu władzy; jej ukryte sensy odczytywali czytelnicy; pełniła funkcję patriotyczną, była strażniczką tożsamości narod. iautonomicznego życia duchowego narodu; ma bogatą tradycję wlit. pol., poczynając od dzieł ogromnych romantyków, których utwory przemycano zemigracji do państwie dzięki emisariuszom; wXX w. lit. lat wojny iokupacji i wPRL teksty krążące wPolsce (1976-89) wtzw. drugim obiegu wydawniczym ina emigracji

Czym jest literatura konspiracyjna znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz Libretto:
Co znaczy muzycznego, na przykład opery, operetki, oratorium; scenariusz baletu, pantomimy. Sławnymi artystami l. byli P. Metastasio, O. Rinuccini; wXIX w. E. Scribe. Czasem l. tworzyli sami kompozytorzy, na literatura konspiracyjna.
Wyraz Lem Stanisław:
Co znaczy futurolog. Po wojnie na stałe wKrakowie. Drukował na łamach prasy lit. wiersze, recenzje, felietony, debiut powieściowy Człowiek zMarsa (1946). Zaczął nurt utworów fantastycznonaukowych powieścią literatura konspiracyjna.
Wyraz Liczba:
Co znaczy kultur l. jest nosicielem symboliki owielkim bogactwie znaczeń; kategoria gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych, jest to literatura konspiracyjna.
Wyraz Luter Marcin, Martin Luther:
Co znaczy ireformator religijny, wystąpił przeciwko ogłoszonej poprzez papieża Leona X sprzedaży odpustów na rzecz budowy bazyliki Św. Piotra. Ogłosił 95 tez (Wittenberga, 1517) krytykujących nadużycia władz literatura konspiracyjna.
Wyraz Larousse Pierre Athanase:
Co znaczy leksykograf, gramatyk, założyciel wydawnictwa Librairie L., wydawał przygotowane poprzez siebie nowatorskie podręczniki do nauczania języków, ćwiczenia gramatyczne iortograficzne, poradniki i literatura konspiracyjna.