Czy przydatne?

Co to jest Stylistyczne Środki Leksykalne

Co oznacza LEKSYKALNE ŚRODKI STYLISTYCZNE: we współczesnej polszczyźnie słownictwo stosowane wjęzyku potocznym iartystycznym, wzbogacające zasób idobór wyrazów oograniczonym zasięgu; l.ś.s. są także: neologizmy, makaronizmy, archaizmy, dialektyzmy, regionalizmy, profesjonalizmy, żargony, wulgaryzmy, prozaizmy, synonimy, homonimy, zapożyczenia

Czym jest leksykalne środki stylistyczne znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz Living Theatre, The:
Co znaczy wNowym Jorku poprzez J. Becka iJ. Molinę teatr alternatywny; jedna znajbardziej znacznych grup kultury alternatywnej. Artysty L.T. byli zafascynowani B. Brechtem imożliwościami przemian samego teatru leksykalne środki stylistyczne.
Wyraz Latynizm:
Co znaczy konstrukcja składniowa przejęta zjęz. z łaciny, na przykład egzamin złac. examen = badanie; l. są najstarszymi zapożyczeniami wjęz. pol., przejętymi wraz zprzyjęciem chrześcijaństwa, na przykład leksykalne środki stylistyczne.
Wyraz Ludomania, Chłopomania:
Co znaczy iobyczajowości sfer artystycznych przełomu XIX iXX w. objawiające się szczególnym zainteresowaniem wsią ijej mieszkańcami. Zauroczenie malowniczością wsi, zwyczajami istrojami stworzyło uzasadnienie leksykalne środki stylistyczne.
Wyraz Leksyka:
Co znaczy języka, zestaw wszystkich wyrazów istniejących iużywanych poprzez członków danej społeczności, tworzących mechanizm leksykalny języka, mający spore możliwości stałego powiększania zasobu słownikowego leksykalne środki stylistyczne.
Wyraz Literatura Drugiego Obiegu:
Co znaczy cenzurą wlatach 1976-89; rozprowadzana nieoficjalnie wformie rękopisów, tekstów powielanych (w latach 1980-82 tys. książek ibroszur, 200 tytułów prasy niezależnej izwiązkowej; do 1989 aż 4000 tytułów leksykalne środki stylistyczne.