Czy przydatne?

Co to jest Laxness Halldór Kiljan, właśc. H.K. Gudjonsson

Co oznacza LAXNESS HALLDÓR KILJAN, WŁAŚC. H.K. GUDJONSSON: isl. prozaik, eseista, dramaturg, dziennikarz, laureat Nagrody Nobla (1955). Debiutował bardzo inicjalnie, już w1919 r. ukazała się jego pierwsza powieść Dziecko natury. Wautobiograficznej powieści Ogromny tkacz zKaszmiru (1927) dał słowo swoim katolickim poglądom. Po odbyciu cyklu podróży po Europie, azwłaszcza po pobycie wAmeryce wlatach 1926-29 wymienił własne przekonania na radykalne, zbliżone do komunizmu, co uwydatnił wzbiorze esejów Księga ludu (1929). W dalszym ciągu wżyciu L. zaczął się intensywny moment twórczy. Powstały wówczas realistyczne powieści socjalne Salka Valka (t. 1-2, 1931-32) olosach dziewczyny zosady rybackiej, Niezależni (t. 1-2, 1934-35), Światłość świata (1937-40). Nazwisko jego zaczęto umieszczać pośród największych światowych artystów po ukazaniu się trylogii Dzwon Islandii (1943-36). To jest nakreślony zepickim rozmachem obraz życia wyspy wXVII w. Polit. powieść Sprzedana wyspa (1948) stanowi protest przeciwko zakładaniu w regionie Islandii amer. bazy wojskowej. Dziedzina hist. zokresu wikingów zawarta jest wpowieści Gerpla (1952). Powieści L. cechuje nowatorstwo stylu, spory realizm, anarracja wzorowana na staroislandzkich sagach służy naświetlaniu problemów współczesnych autorowi

Czym jest Laxness Halldór Kiljan, właśc znaczenie w Słownik pisownia L .

Wyraz Litografia:
Co znaczy graficzna. Na kamieniu litograficznym (zazwyczaj na łupku wapiennym) wykonuje się pędzlem albo kredką kompozycje, w dalszym ciągu lekkim roztworem kwasu zakwasza; do odbijania służy specjalna prasa laxness halldór kiljan, właśc. h.k. gudjonsson.
Wyraz La Fontaine Jean De:
Co znaczy bajkopisarz, tłumacz, członek Akademii Francuskiej. Znawca imiłośnik lit. antycznej i F. Rabelaisgo, G. Boccaccia iL. Ariosta, zadebiutował przekładem Eunucha Terencjusza (1654). Od ulubionych laxness halldór kiljan, właśc. h.k. gudjonsson.
Wyraz Liczba:
Co znaczy kultur l. jest nosicielem symboliki owielkim bogactwie znaczeń; kategoria gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych, jest to laxness halldór kiljan, właśc. h.k. gudjonsson.
Wyraz Lament:
Co znaczy staropolskiej utwór poetycki wyrażający ból, cierpienie, żałobę, narzekanie na nieszczęścia zesłane poprzez los, na przykład średniowieczny anonimowy Lament chłopski na pany, rel. Lament laxness halldór kiljan, właśc. h.k. gudjonsson.
Wyraz Licentia Poetica:
Co znaczy literaturze do swobody wzmienianiu form prozodyjnych, gramatycznych, składniowych iin. Wszerszym znaczeniu prawo do pomijania zasad ireguł języka, logiki, prawdopodobieństwa, poczucia smaku laxness halldór kiljan, właśc. h.k. gudjonsson.