Czy przydatne?

Co to jest Kwadryga

Co oznacza KWADRYGA: ekipa lit. itytuł wydawanego poprzez nią wWarszawie czasopisma wl. 1927-31, zał. poprzez M. Bibrowskiego, S.R. Dobrowolskiego, W. Wernica; należeli do niej także między innymi A. Maliszewski, W. Sebyła, L. Szenwald, Z. Uniłowski. Na łamach K. publikowano zgodnie zhasłem "sztuka uspołeczniona" artykuły publicystyczne, utwory lit., pośród których lit. portretem ekipy była powieść Z.Uniłowskiego Wspólny pokój. K. była wopozycji zarówno wobec Skamandra, jak Awangardy Krakowskiej

Czym jest Kwadryga znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kantyczki:
Co znaczy rel. inspirowanych pieśnią ludową, tematycznie powiązane zBożym Narodzeniem. Pierwsze pol. k. pochodzą z1. poł. XVI w., na przykład Bracia patrzcie jeno, Brzmią anielskie cudne pienia; potem (XVII kwadryga.
Wyraz Kabalistyka:
Co znaczy judaistycznej (w okolicy Tory iTalmudu), wprowadzająca wjudaizm prawie nieograniczoną wolność spekulacji, wyobraźni, mistyki. Pisma kabalistyczne posługują się jęz., wktórym metafora i znak są kwadryga.
Wyraz Kompozycja Dzieła Literackiego:
Co znaczy świata przedstawionego wdziele lit., wewnętrznie rozplanowana, spójna, samowystarczalna, którą odbiorca może zrozumieć iodczytać. Każdy utwór lit. ma określoną konstrukcję, która porządkuje materiał kwadryga.
Wyraz Kuraszkiewicz Władysław:
Co znaczy językoznawca, slawista, prof. uniwersytetów we Lwowie, Lublinie (KUL, 1936-39), Wrocławiu (od 1946) iPoznaniu (od 1950), członek PAN (od 1967). Jego liczne prace nauk. dotyczą historii idialektologii kwadryga.
Wyraz Komentarz:
Co znaczy dotyczących trudnych do zrozumienia miejsc tekstu, stanowi stały obiekt edycji krytycznych, na przykład seria Biblioteki Narodowej. K. zawiera wyjaśnienia: faktów historycznych, zdarzeń kwadryga.