Czy przydatne?

Co to jest Kwadryga

Co oznacza KWADRYGA: ekipa lit. itytuł wydawanego poprzez nią wWarszawie czasopisma wl. 1927-31, zał. poprzez M. Bibrowskiego, S.R. Dobrowolskiego, W. Wernica; należeli do niej także między innymi A. Maliszewski, W. Sebyła, L. Szenwald, Z. Uniłowski. Na łamach K. publikowano zgodnie zhasłem "sztuka uspołeczniona" artykuły publicystyczne, utwory lit., pośród których lit. portretem ekipy była powieść Z.Uniłowskiego Wspólny pokój. K. była wopozycji zarówno wobec Skamandra, jak Awangardy Krakowskiej

Czym jest Kwadryga znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kott Jan:
Co znaczy eseista; wczasie wojny uczestnik stworzenia warszawskiego, po wojnie współzałożyciel iredaktor tygodnika Kuźnica (do 1948), wykładowca literatury na Uniwersytecie Wrocławskim (od 1949) iWarszawskim KWADRYGA.
Wyraz Kleiner Juliusz:
Co znaczy edytor, prof. literatury na uniwersytetach Jana Kazimierza we Lwowie, KUL-u wLublinie iUJ wKrakowie. Teoretyczne prace K. zgromadzone zostały wm.in. Studiach zzakresu literatury ifilozofii (1925 KWADRYGA.
Wyraz kompozycja sternowska:
Co znaczy fabuły powieściowej, dając tym samym miejsce na liczne epizody, fragmenty przepełnione żartobliwymi dygresjami, polemikami zczytelnikami, jak wPodróży sentymentalnej czy wTristramie Shandy L. Sternea KWADRYGA.
Wyraz Korczak Janusz, właśc. Henryk Goldszmit:
Co znaczy działacz społ., doktor. Całe życie poświęcił dzieciom, był ich obrońcą irzecznikiem. Własne poglądy na wychowanie zawarł wpublikacjach pedagog., bliskich lit. esejom, między innymi Momenty KWADRYGA.
Wyraz Kotsis Aleksander:
Co znaczy realizmu; malował w pierwszej kolejności sceny rodzajowe zżycia ludu małopolskiego iPodhala, także sceny owymowie społ., na przykład Rekrutacja wGalicji, Ostatnia chudoba, Dzieci pod chatą wgórach KWADRYGA.