Czy przydatne?

Co to jest Jerzy Kuryłowicz

Co oznacza KURYŁOWICZ JERZY: językoznawca, prof. uniwersytetów we Lwowie, Wrocławskiego, Jagiellońskiego, członek PAU iPAN i akademii nauk iwielu instytutów (na przykład Institut de France) na całym świecie; dr h.c. między innymi Sorbony, uniwersytetów wChicago, Dublinie, Lige iUJ. Autor prac zwielu dziedzin językoznawstwa: jęz. indoeuropejskiego, zfonetyki imorfologii, jęz. indoeuropejskich, semickich i tak dalej Wprowadził do językoznawstwa sporo nowych pojęć (między innymi izomorfizmu). Kluczowe prace: Etudes indo-europennes (1952), Lapophonie en indo-europen, Esquisses linguistiques, Studies in Semitic Grammar and Metrics

Czym jest Kuryłowicz Jerzy znaczenie w Słownik pisownia K .


Wyraz Krupiński Franciszek Salezy
Co znaczy filozof, jeden zprzedstawicieli pozytywizmu wPolsce; głosił hasło pracy organicznej, autor między innymi prac Filozofia wPolsce, Szkoła pozytywna, Nasza.
Wyraz krytyka
Co znaczy badanie iocena dobrych izłych stron zpunktu widzenia ustalonych wartości (na przykład etycznych, poznawczych, nauk., estetycznych), założonych celów (zadań.
Wyraz Kofta Jonasz
Co znaczy pisarz, satyryk, autor dramatów. Debiutował jako autor fraszek Warsztat filozoficzny, Osmutnych, Hasło, które wydrukowały Szpilki w1966. Pisał wiersze, satyry.
Wyraz Kisielewski Jan August
Co znaczy autor dramatów, krytyk lit. iteatralny, eseista, współzałożyciel krakowskiego kabaretu Zielony Balonik , założyciel pisma satyryczno-literackiego Liberum veto.
Wyraz Kotsis Aleksander
Co znaczy rysownik, przedstawiciel realizmu; malował w pierwszej kolejności sceny rodzajowe zżycia ludu małopolskiego iPodhala, także sceny owymowie społ., na przykład.