Czy przydatne?

Co to jest Kazimierz Karol Kurpiński

Co oznacza KURPIŃSKI KAROL KAZIMIERZ: kompozytor, dyrygent, organista, kameralista ipedagog; drugi kapelmistrz Teatru Narodowego wWarszawie (od 1810), dyrektor Opery wWarszawie (1824-40), pedagog wSzkole Śpiewu przy Teatrze Ogromnym wWarszawie, redaktor "Tygodnika Muzycznego" (1820-21), pierwszego czasopisma muzycznego. Wtwórczości kompozytorskiej koncentrował się na formach opery, pieśni solowej i tańców. Ważniejsze utwory to między innymi opery, operetki, melodramaty, na przykład Agar na puszczy (1814), Aleksander iApelles (1815), Bateria ojednym żołnierzu (1817), Cecylia Piaseczyńska (1829), Czaromysł, książę słowiański (1818), Dwie chatki (1811), Dziadek (1819), Jadwiga, królowa Polski (1814), Jan Kochanowski wCzarnym Lesie (1817), Oblężenie Gdańska (1811), Wanda (1826), dzięki współpracy z W. Bogusławskim Zabobon, a więc Krakowiacy iGórale (1816), Zamek na Czorsztynie (1819), Wesele krakowskie wOjcowie (1823), liczne tańce (polonezy, fugi, wariacje, kantaty, pieśni, na przykład Mazur Chłopickiego, Marsz obozowy, Litwinka, a więc śpiew legionistów litewskich i słynna Warszawianka, na której motywie oparty został dramat S. Wyspiańskiego pod tym samym tytułem). Autor wielu podręczników dla szkół muzycznych i Dziennika podróży (1823)

Czym jest Kurpiński Karol Kazimierz znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kowalska Anka:
Co znaczy powieściopisarka, redaktor Polskiego Radia wWarszawie, tygodnika Kierunki , Instytutu Wydawniczego PAX (od 1962), członek KOR-u(od 1977). Autorka zbioru wierszy Credo-najmniejsze (1960), Psalm kurpiński karol kazimierz.
Wyraz Kompozycja Otwarta:
Co znaczy romantyzmie; bazuje na tym, iż związki pomiędzy poszczególnymi składnikami świata przedstawionego nie rysują się przejrzyście, ich proporcje są naruszone, poszczególne wątki nie muszą być skończone kurpiński karol kazimierz.
Wyraz Kopaliński Władysław, Właśc. Jan Stefczyk:
Co znaczy encyklopedysta, dziennikarz, wydawca, autor opracowań dzieł lit. klasycznej iwspółcz. Sławę przyniosły K. regularnie wznawiane prace leksykograficzno-encyklopedyczne, między innymi Leksykon wyrazów kurpiński karol kazimierz.
Wyraz Konfucjusz, Właśc. Kong-Qin:
Co znaczy imyśliciel społ.- -polit., artysta doktryny społ.-etycznej zwanej konfucjanizmem, oficjalny filozof cesarskich Chin. Pochodził zKsięstwa Lu, którego kronikę, obejmującą l. 721-481 przed naszą erą kurpiński karol kazimierz.
Wyraz Kompozycja Ramowa:
Co znaczy fabuły opowiadana jest inna fabuła. To jest układ dwustopniowy - fabuła pierwszego stopnia stanowi ramę kompozycyjną dla fabuły drugiego stopnia; nie mniej jednak układ kompozycji ramowej może się kurpiński karol kazimierz.