Czy przydatne?

Co to jest Kubizm

Co oznacza KUBIZM: kierunek wsztuce rozwijający się wlatach 1907-14. Stworzenie k. poprzedziło zainteresowanie rzeźbą murzyńską isztuką prymitywną, wpłynęły także wystawy retrospektywna dzieł Seurata w1905 r. wSalonie Niezależnych i dzieł Czannea na Salonie Jesiennym w1907 r. K. został zainicjowany poprzez P. Picassa i G. Braquea. Prekubistyczny moment 1906-09 to dzieła ouproszczonej formie, okształtach przypominających bryły geometryczne (stożki, walce, sześciany). Wiosną 1907 Picasso ukończył Panny zAwinionu, datę tę przyjęto jako narodziny k. Jesienią Kahnweiler przy ul. Vignon 28 otworzył galerię, wktórej wystawiał płótna odrzucone zSalonu Jesiennego iktóra wkrótce stała się salonem kubistów. W1908 powstała na Montmartrze ekipa Bateau-Lavior (między innymi Apollinaire, Salmon, Raynal, G. iL. Steinowie). Obrazy kubistów to martwe natury ouproszczonych formach, monochromatyczne pejzaże. Braque podporządkował kolor surowości form, aPicasso wprowadzał kolor do swojego "rysunkowego" malarstwa. Obaj podejmują od podstaw podstawowy problem malarstwa - przedstawianie barwnej bryły na płaskiej powierzchni, tak by określić stałe właściwości elementów iich stabilność wzamkniętej bez światła iperspektywy przestrzeni. IBraque, iPicasso czerpią zrzeźby, ale każdy na inny sposób - prace ich rozpoczynają analityczny moment k. (1909-12). Malarstwo kubistyczne zaprzeczyło jednoczasowym inieruchomym punktom widzenia perspektywy renesansowej wprowadzając syntetyczny ogląd przedmiotu zwielu różnych stron. Percepcję przedmiotu oglądanego symultanicznie ina sporo sposobów, zsynchronizowane wyobrażenie oprzedmiocie k. ze sfery umysłu przeniósł wsferę sztuki. Zrywając ztradycyjnie rozumianym naśladownictwem tworzył sztukę opartą na koncepcji. Prócz Braquea iPicassa przedstawicielami k. byli: J. Gris, F. Lger, L.Marcoussis. Od 1912 r. do wybuchu Iwojny światowej nastąpił syntetyczny moment k. - malarstwa naśladującego, osyntetycznej, uproszczonej formie, zkolorem pełniącym funkcję dekoracyjną; kluczowym problemem interesującym twórców stała się konstrukcja dzieła, nowe materiały, faktury. Stosowano collage, trójwymiarowe formy montowane na płótnie. K. rozwijał się do lat 20.; dał podstawę do rozwoju nowych kierunków sztuki współcz

Czym jest kubizm znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Katon Starszy Cenzor, Marcus Porcius Cato Maior Censorinus:
Co znaczy imówca. Był również administratorem na Sycylii iwHiszpanii. Od 184 r. przed naszą erą sprawował urząd cenzora, tępiąc wszelakie przejawy zbytku. WRzymie zajmował się raczej polityką, aswoją płodną kubizm.
Wyraz Kontestacja:
Co znaczy sprzeciw, kwestionowanie zastanego, rozczarowanie pokolenia. Zdarzenie charakterystyczne na przykład dla okresu kontrkultury lat 60. XX w kubizm.
Wyraz Konceptualna Sztuka:
Co znaczy sztuka pojęciowa; nazwa po raz pierwszy została użyta poprzez H. Flynta w1961 r., azastosowana w1967 r. poprzez S. Le Witta (jednego znajwybitniejszych przedstawicieli minimal-artu). Rozwinęła się kubizm.
Wyraz Karlfeldt Erik Axel:
Co znaczy laureat Nagrody Nobla przyznanej pośmiertnie w1931, członek Akademii Szwedzkiej od 1904. Neoromantyk, piewca prastarej kultury rodzinnej Dalekarlii. Wswoich pieśniach bogatym ipełnym humoru językiem kubizm.
Wyraz Kolberg Oskar:
Co znaczy etnograf, muzyk ikompozytor. Poprzez 50 lat swojego życia zawodowego wędrował po Polsce, zbierał igromadził materiały ukazujące życie, kulturę itwórczość ludową różnych regionów Polski. Stworzył kubizm.