Czy przydatne?

Co to jest Literacka Krytyka

Co oznacza KRYTYKA LITERACKA: zinstytucjonalizowana działalność pisarska; bazuje na celowym modelowaniu działalności lit. ispoł. recepcji poprzez wypowiedzi podlegające ocenie dzieła lit. ipostulujące określony typ twórczości. Zaistniała samodzielnie dzięki postępowi prasy lit. wczasach stanisławowskich. Pierwszy zajął stanowisko wkwestii potrzeby k.l. S.K. Potocki wRozprawie ozasadach krytyki io potrzebie wprowadzenia jej unas (1811). K.l. tworzy relację autor-dzieło-odbiorca, stanowi obiekt życia lit. iw konsekwencji oddziałuje na jego postęp, na krystalizowanie się tendencji uznanych za wartościowe, atakże na dokonywane poprzez odbiorców wybory. Ukształtowała repertuar własnych gatunków: esej, rozprawa, portret literacki, opinia. WPolsce k.l. kształtowali między innymi S.Brzozowski (Legenda Młodej Polski, 1910), K. Irzykowski (Słoń pośród porcelany, 1934), T. Boy-Żeleński (Obrachunki fredrowskie, 1934), S.I. Witkiewicz (Oznaczeniu filozofii dla krytyki, 1916); po wojnie K. Wyka (Rzecz wyobraźni, 1959), A. Sandauer (Poeci trzech pokoleń, 1955), J. Błoński (Zmiana warty, 1961)

Czym jest krytyka literacka znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Konkretna Muzyka:
Co znaczy materiale wyłonionym zdźwięków otaczającego świata (szumy, szelesty, mowa, dźwięki miasta, maszyn, urządzeń codziennych), przetwarzanym dzięki urządzeń elektroakustycznych. Na oznaczenie m.k. stosuje krytyka literacka.
Wyraz Kasyda:
Co znaczy perskiej itureckiej krótki poemat złączający przedmioty liryki zepiką, złożony z2-wersowych strof, którego tematem były konie, broń irycerze; k. posiada własny wzorzec kompozycyjny, złożona jest z3 krytyka literacka.
Wyraz Kategoria Estetyczna:
Co znaczy przedstawienia, które nadaje przedmiotowi określoną wartość estetyczną, wyraża relacja do niego iwzbudza odpowiednią reakcję uodbiorcy - przeżycie estetyczne. Westetyce antycznej k.e. były piękno krytyka literacka.
Wyraz Krzyżanowski Julian:
Co znaczy folklorysta, edytor, prof. Uniwersytetu Warszawskiego iUniwersytetu Columbia wNowym Jorku, redaktor wielu pism literackich. Obiektem badań K. były całe epoki wdziejach lit. albo pojedynczy artysty krytyka literacka.
Wyraz Karpowicz Tymoteusz:
Co znaczy dramatopisarz, historyk lit., tłumacz, redaktor, prof. Uniwersytetu Illinois wChicago. Debiutował w1941 wWilnie. Pierwsze powojenne publikacje to Legendy pomorskie (1948) izbiór wierszy Żywe krytyka literacka.