Czy przydatne?

Co to jest Kosmogonia

Co oznacza KOSMOGONIA: pogląd rel., nauk., filoz., również utwory lit., których obiektem jest stworzenie iewolucja wszechświata. Przednauk. k. filoz. sięga początkami między innymi do jońskiej filozofii przyrody (Anaksymander iAnaksymenes); k. antyczna dzieli mity gr. na teogoniczne, kosmogoniczne, antropogeniczne, genealogiczne, mity k. pełnią sakralną funkcję świętej przestrzeni; k.chrześcijańska opiera się na Biblii (Rdz), przyjmuje postawę kreacjonizmu, wg którego świat został stworzony zniczego (tak zwany creatio ex nihilo) wolnym aktem Boga (Rdz 5). Jedną zbardziej znanych teorii k. proponuje Kant, tłumacząc stworzenie Układu Słonecznego ruchem obrotowym mgławic

Czym jest kosmogonia znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kompendium:
Co znaczy podręcznik zawierająca zarys fundamentalnych informacje zzakresu jakiejś edukacji kosmogonia.
Wyraz Kuncewiczowa Maria:
Co znaczy itłumaczka. Od 1924 pracownik polskiego oddziału PEN Clubu. Prezes pol. oddziału PEN Clubu wAnglii (1940-55), od 1956 wUSA, wykładała lit. pol. na uniwersytecie wChicago (1963-71). Po powrocie do kosmogonia.
Wyraz Krasiński Zygmunt, Pseud. Spirydion Prawdzicki:
Co znaczy powieściopisarz, epistolograf; dzieciństwo imłodość spędził wWarszawie, wrezydencji na Krakowskim Przedmieściu i wmajątku Opinogóra. Studiował wGenewie (1829), gdzie poznał A. Mickiewicza, zktórym kosmogonia.
Wyraz Kant Immanuel:
Co znaczy uniwersytetu wKrólewcu. Jego zasługą było odkrycie aktywnej twórczej roli człowieka wprocesie poznania. Autor dzieł filoz., między innymi Krytyka czystego rozumu (1781), Prolegomena do wszelkiej kosmogonia.
Wyraz Kopczyński Onufry:
Co znaczy ipedagog szkół pijarskich iCollegium Nobilium, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych iTowarzystwa Przyjaciół Nauk, uważany za pierwszego prawodawcę j. polskiego . Na polecenie Komisji Nauki kosmogonia.