Czy przydatne?

Co to jest Korczak Janusz, właśc. Henryk Goldszmit

Co oznacza KORCZAK JANUSZ, WŁAŚC. HENRYK GOLDSZMIT: prozaik, dziennikarz, pedagog, działacz społ., doktor. Całe życie poświęcił dzieciom, był ich obrońcą irzecznikiem. Własne poglądy na wychowanie zawarł wpublikacjach pedagog., bliskich lit. esejom, między innymi Momenty wychowawcze (1919), Jak kochać dzieci (t. 1-2, 1920), Prawo dziecka do szacunku (1929), Prawidła życia. Pedagogika dla dzieci idorosłych (1930), Pedagogika żartobliwa (1939). Spuścizna po K. to także utwór sceniczny Senat szaleńców (wyst. 1931), naturalistyczne powieści społ. Dzieci ulicy (1901), Dziecko salonu (1906); rodzaj pamiętnika Spowiedź motyla (1914) ipowieść obyczajowo-psychologiczna Kiedy znów będę mały (1925). W najwyższym stopniu jednak znane ido dziś czytane są utwory pisane poprzez K. specjalnie dla dzieci, jak opowiadania Mośki, Jośki iSrule (1910), Józki, Jaśki iFranki (1911) ipowieści fantastyczne Władca Maciuś Pierwszy (1923), Władca Maciuś na wyspie bezludnej (1923), Kajtuś czarodziej (1934), Bankructwo małego Dżeka (1924). Twórczość zamyka Pamiętnik pisany w1942 wgetcie (wyd. 1958)

Czym jest Korczak Janusz, właśc. Henryk znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kompozycja Ramowa:
Co znaczy fabuły opowiadana jest inna fabuła. To jest układ dwustopniowy - fabuła pierwszego stopnia stanowi ramę kompozycyjną dla fabuły drugiego stopnia; nie mniej jednak układ kompozycji ramowej może się korczak janusz, właśc. henryk goldszmit.
Wyraz Krotochwila:
Co znaczy ocharakterze komediowo-rozrywkowym, posługujący się uproszczonymi środkami komizmu sytuacyjnego, na przykład niewyszukanym konceptem, grą słów, błazenadą, elementami karykatury. Błahe tematy korczak janusz, właśc. henryk goldszmit.
Wyraz Konopnicka Maria:
Co znaczy publicystka itłumaczka. Od 1890 wydalona zgranic Królestwa, na emigracji działała wkomitetach pomocy, współpracowała zprasą pol. wszystkich zaborów. W1903 dostała wjubileuszowym darze od narodu korczak janusz, właśc. henryk goldszmit.
Wyraz Kaligrafia:
Co znaczy sztuka pięknego pisania, kreślenia znaków; 2) wpiśmie arabskim, które jest nierozłącznie powiązane zobrazem, stwarza sposobność identyfikacji treści iznaków. Umahometan k.została doprowadzona do korczak janusz, właśc. henryk goldszmit.
Wyraz Krzyżanowski Julian:
Co znaczy folklorysta, edytor, prof. Uniwersytetu Warszawskiego iUniwersytetu Columbia wNowym Jorku, redaktor wielu pism literackich. Obiektem badań K. były całe epoki wdziejach lit. albo pojedynczy artysty korczak janusz, właśc. henryk goldszmit.