Czy przydatne?

Co to jest Kopia

Co oznacza KOPIA: wierne powtórzenie albo naśladowanie dzieła sztuki, regularnie zinnego materiału. Wk. zaopatrują się muzea nie mając oryginału, kolekcjonerzy (zaznaczając, iż to jest kopia); k. wykonana poprzez autora nosi nazwę repliki. Zobacz także falsyfikat

Czym jest kopia znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Karłowicz Jan Aleksander:
Co znaczy językoznawca pol., jeden zpierwszych onomastyków idialektologów, autor 6-tomowego Słownika gwar polskich (1911). Pośród prac językoznawczych opublikował między innymi Ojęzyku litewskim (1875), Imiona KOPIA.
Wyraz kapiści:
Co znaczy wsztuce pol.; ekipa studentów ASP wKrakowie zpracowni J. Pankiewicza, którzy w1923 r. zorganizowali Komitet Paryski , by zbierać kapitał na wyjazd do Paryża (nazwa od skrótu KP). Malowali tematy KOPIA.
Wyraz Kostkiewiczowa Teresa:
Co znaczy lit. pol., prof. UW (1956-71), wykładowca historii literatury icywilizacji pol. na uniwersytecie wClermont-Ferrand we Francji (1979-81 i1987-88), kierownik Pracowni Literatury Oświecenia wIBL PAN (od KOPIA.
Wyraz kontestacja:
Co znaczy sprzeciw, kwestionowanie zastanego, rozczarowanie pokolenia. Zdarzenie charakterystyczne na przykład dla okresu kontrkultury lat 60. XX w KOPIA.
Wyraz Kotsis Aleksander:
Co znaczy przedstawiciel realizmu; malował w pierwszej kolejności sceny rodzajowe zżycia ludu małopolskiego iPodhala, także sceny owymowie społ., na przykład Rekrutacja wGalicji, Ostatnia chudoba, Dzieci pod KOPIA.