Czy przydatne?

Co to jest Onufry Kopczyński

Co oznacza KOPCZYŃSKI ONUFRY: gramatyk, ksiądz ipedagog szkół pijarskich iCollegium Nobilium, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych iTowarzystwa Przyjaciół Nauk, uważany za "pierwszego prawodawcę j. polskiego". Na polecenie Komisji Nauki Narodowej napisał pierwszy książka gramatyki dla dzieci Gramatyka j. polskiego iłacińskiego dla szkół narodowych wtrzech częściach (1778-83) wraz zzaleceniami metodycznymi dla nauczycieli Przypisy do Gramatyki. Rola tego podręcznika wkształtowaniu zasad ortografii ijęzyka pisanego jest nie do przecenienia. Inne opracowania K. to: Edukacja czytania ipisania wdziele zbiorowym Elementarz dla szkół parafialnych narodowych (1785), Oduchu j. polskiego (1804), Poprawa błędów wustnej ipisanej mowie polskiej (1808)

Czym jest Kopczyński Onufry znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kierunki Filozoficzne:
Co znaczy starożytna: VII-V w. przed naszą erą - filozofia przyrody (Tales zMiletu, Heraklit zEfezu); V-IV w. przed naszą erą - sofiści (Protagoras zAbdery, Sokrates), cynicy (Antystenes zAten, Diogenes kopczyński onufry.
Wyraz Knapiusz Grzegorz, G. Cnapius, G. Knapski:
Co znaczy leksykograf, nauczyciel szkół zakonnych. Kluczowym owocem pracy naukowej K. był leksykon pol.-z łaciny-gr. Thesaurus Polono-Latino-Graecus ... in tres tomos divisus (t. 1, pol.-z łaciny, 1621, t. 2 kopczyński onufry.
Wyraz Kompozycja Otwarta:
Co znaczy romantyzmie; bazuje na tym, iż związki pomiędzy poszczególnymi składnikami świata przedstawionego nie rysują się przejrzyście, ich proporcje są naruszone, poszczególne wątki nie muszą być skończone kopczyński onufry.
Wyraz Kubacki Wacław:
Co znaczy krytyk lit. iteatralny, prozaik, dramatopisarz; prof. UJ iUW (1952-70), redaktor naczelny czasopisma poezja na Świecie (1970-71). Znakomity znawca romantyzmu; jego majątek nauk. stanowią między kopczyński onufry.
Wyraz Krall Hanna:
Co znaczy poetka debiutująca reportażami w Życiu Warszawy (1957). Pierwsze szkice zatytułowane Ambitny jestem ukazały się w1965 r., następny zestaw Dzień wPogodnej (1967), w1977 Dojrzałość dostępna dla kopczyński onufry.