Czy przydatne?

Co to jest Literacka Komunikacja

Co oznacza KOMUNIKACJA LITERACKA: zajmuje się nią teoria dzieła lit.; specyficzny sposób organizowania znaczeń lit. wutworach, którego istota tkwi w zrozumieniu, iż dzieło lit. jest specyficznym komunikatem jęz., kierowanym poprzez autora do potencjalnego czytelnika, spełnia się wtym momencie, kiedy tekst dzieła odbiera czytelnik konkretny, faktyczny, rozumiejący zasady lit. organizacji znaczeń, próbujący odpowiedzieć na pytanie oznaczenie znaków lit., sformułować sedno utworu, bez czego lektura dzieła jest czynnością nieefektywną. Oskuteczności k.l. ze strony czytelnika decyduje zdolność przekodowywania znaków specyficznie lit. na jęz. pojęciowy, rozwija ją na przykład uczeń dzięki systematycznej lekturze dzieł lit

Czym jest komunikacja literacka znaczenie w Słownik pisownia K .


Wyraz kopia
Co znaczy wierne powtórzenie albo naśladowanie dzieła sztuki, regularnie zinnego materiału. Wk. zaopatrują się muzea nie mając oryginału, kolekcjonerzy (zaznaczając, iż.
Wyraz kryteria poprawności języka
Co znaczy zasady, zgodnie zktórymi oceniamy prawidłowe albo błędne użycie danych wyrazów, wyrażeń ikonstrukcji składn. Ustalone k.p.j. pozwalają określić zdarzenie jęz.
Wyraz Kochanowski Andrzej
Co znaczy młodszy brat Jana iMikołaja, tłumacz. Do historii lit. wszedł dzięki przekładowi Eneidy Wergiliusza (1590), był to pierwszy przekład epopei wierszem (13.
Wyraz Kokoschka Oskar
Co znaczy rysownik austr. Początkowo jego sztuka iekspresjonistyczne dramaty gorszyły publiczność ikrytykę. W1910 r. wyjechał do Berlina, gdzie został jednym zgłównych.
Wyraz Kowalska Anna
Co znaczy poetka. Debiutowała powieścią Catalina (1931) napisaną razem zmężem Jerzym. Red. lwowski miesięcznik Sygnały (1936-37), współpracowała zgrupą Przedmieście ; po.