Czy przydatne?

Co to jest Komornicka Maria, pseud. Włast, J. Nałęcz

Co oznacza KOMORNICKA MARIA, PSEUD. WŁAST, J. NAŁĘCZ: pisarka, prozatorka, krytyk lit. Debiutowała Szkicami (1894), zawierającymi 4 opowiadania, gdzie nakreśliła portrety osobowości powszechnie uznawanych za dekadenckie; współautorka (wspólnie zW. Nałkowskim iC. Jellentą) szkiców krytycznych Forpoczty (1895); autorka dramatu Skrzywdzeni (1895), tomiku Baśnie. Psalmodie (1900); jako krytyk lit. stawiała wysokie wymogi prozie powieściowej (pisała między innymi oprozie S. Żeromskiego, S. Przybyszewskiego, W. Berenta)
Wyraz Konarski Stanisław:
Co znaczy pisarz idramaturg, członek zakonu pijarów, pedagog ireformator szkolnictwa. Nauczyciel retoryki wrzym. Collegium Nazarenum (1727-29), w1740 założył wWarszawie Collegium Nobilium, wlatach 1750-55 komornicka maria, pseud. włast, j. nałęcz co znaczy.
Wyraz Kantyczki:
Co znaczy rel. inspirowanych pieśnią ludową, tematycznie powiązane zBożym Narodzeniem. Pierwsze pol. k. pochodzą z1. poł. XVI w., na przykład Bracia patrzcie jeno, Brzmią anielskie cudne pienia; potem (XVII komornicka maria, pseud. włast, j. nałęcz krzyżówka.
Wyraz Krasicki Ignacy, Kryptonim XBW:
Co znaczy komediopisarz, książę pisarzy polskich doby oświecenia, biskup. Jeden znajbliższych współpracowników króla Stanisława Augusta wpierwszym okresie panowania, uczestnik obiadów czwartkowych. Artysta komornicka maria, pseud. włast, j. nałęcz co to jest.
Wyraz Kott Jan:
Co znaczy tłumacz, eseista; wczasie wojny uczestnik stworzenia warszawskiego, po wojnie współzałożyciel iredaktor tygodnika Kuźnica (do 1948), wykładowca literatury na Uniwersytecie Wrocławskim (od 1949 komornicka maria, pseud. włast, j. nałęcz słownik.
Wyraz Klemensiewicz Zenon:
Co znaczy językoznawca, badacz stylu, dydaktyk, autor wielu podręczników szkolnych iakademickich, prof. UJ (od 1939), członek PAN. Gł. obiektem badań K. była składnia. Napisał między innymi: Prawidła komornicka maria, pseud. włast, j. nałęcz czym jest.

Czym jest Komornicka Maria, pseud znaczenie w Słownik pisownia K .

  • Dodano:
  • Autor: