Czy przydatne?

Co to jest Juliusz Kleiner

Co oznacza KLEINER JULIUSZ: historyk iteoretyk lit. pol., edytor, prof. literatury na uniwersytetach Jana Kazimierza we Lwowie, KUL-u wLublinie iUJ wKrakowie. Teoretyczne prace K. zgromadzone zostały wm.in. Studiach zzakresu literatury ifilozofii (1925), Studiach zzakresu teorii literatury (1936). Jako znakomity badacz lit. romantyzmu wydał 3 monografie: Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli (t.1-2, 1912), Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości (t. 1-3, 1919-23; t. 4, 1927), Mickiewicz (t. 1, 1934; t. 1-2, 1948), stworzył podstawę edytorstwa ikierował redakcją Dzieł wszystkich J. Słowackiego iA. Mickiewicza. Autor podręcznika Zarys dziejów literatury polskiej (1932-39); inne niepublikowane za życia prace K.znalazły się wtomie Sentymentalizm ipreromantyzm (1975)

Czym jest Kleiner Juliusz znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Koryfeusz:
Co znaczy wjakiejś dziedzinie, przewodnik chóru wteatrze greckim, również na zawodach muzycznych, dyrygujący śpiewem itańcem chóru w trakcie Dionizji. Wyodrębnienie zchóru k. było startowym etapem formowania kleiner juliusz.
Wyraz Kurkowska Halina:
Co znaczy Zajmowała się słowotwórstwem, leksykografią, socjolingwistyką ikulturą języka, prof. UW, autorka książek nauk., między innymi Budowa słowotwórcza przymiotników polskich (1954), Stylistyka polska kleiner juliusz.
Wyraz Kontrreformacja:
Co znaczy skierowany przeciw reformacji, trwał od poł. XVI do końca XVII w., jego fundamentem programową były postanowienia soboru trydenckiego (1543-63), na którym wyraźnie określono, co należy uznać za kleiner juliusz.
Wyraz Konwicki Tadeusz:
Co znaczy scenarzysta, reżyser filmowy. Debiutował powieściami produkcyjnymi Przy budowie (1950) i Władza (1954), potem wydał kolejno powieści Rojsty (1956), Dziura wniebie (1959), Sennik współczesny (1963 kleiner juliusz.
Wyraz Kamiński Aleksander, Pseud. Juliusz Górecki:
Co znaczy historyk, działacz harcerski, wczasie okupacji należał do ścisłego kierownictwa Szarych Szeregów. Wl. 1939-44 był redaktorem Biuletynu Informacyjnego i dowódcą organizacji Małego Sabotażu Wawer (1940 kleiner juliusz.