Czy przydatne?

Co to jest Postanisławowski Klasycyzm

Co oznacza KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI: zespół zjawisk lit. lat 1800-30, będący kontynuacją wnowych, zmienionych uwarunkowaniach polit. ikulturowych generalnych założeń klasycyzmu; jego wyróżnikami były przeobrażenia myśli filoz., zainteresowanie ideą narodu, popularyzacja poetyki sentymentalnej; wokresie tym wzrosło znaczenie Warszawy jako gł. ośrodka kulturalnego dyktującego upodobania lit. prowincji ( Teatr Narodowy, salony literackie, literatura legionowa); rozwinęła się krytyka lit. wygłaszana wwarszawskim TPN (1800) iteatralna Towarzystwa Iksów. Na prowincji działały uniwersytet wWilnie iLiceum Krzemienieckie na Wołyniu. Po k.p. pozostały zwł. przekłady klasyków franc. Inne nazwy: k. warszawski, pseudoklasycyzm

Czym jest klasycyzm postanisławowski znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kalendarz:
Co znaczy zpodziałem na miesiące itygodnie, zoznaczeniem świąt, czasem zawiera rady praktyczne, przepowiednie astrologiczne, ztych względów stanowi interesujące źródło dla historyka kultury; gat. publikacji klasycyzm postanisławowski.
Wyraz Kisielewski Jan August:
Co znaczy krytyk lit. iteatralny, eseista, współzałożyciel krakowskiego kabaretu Zielony Balonik , założyciel pisma satyryczno-literackiego Liberum veto . Debiutował w1899 sztukami Wsieci iKarykatury, dzięki klasycyzm postanisławowski.
Wyraz Kwiatkowski Jerzy:
Co znaczy lit., znakomity znawca lit. franc. XX w.; współpracował z Twórczością (1954-70), Życiem Literackim (1958-63), Współczesnością (do 1978), członek IBL PAN, prof. UJ, uniwersytetu wClermont-Ferrand klasycyzm postanisławowski.
Wyraz Klasyfikacja Języków:
Co znaczy wg ustalonych mierników, na przykład k. genetyczna - bada pochodzenie danych języków istopień ich pokrewieństwa ( rodzina języków), k. typologiczna - bada budowę języków (na przykład języki klasycyzm postanisławowski.
Wyraz Kalewala:
Co znaczy zawierający zestaw legend ipieśni ludowych (run) zobszarów Finlandii iKarelii; zaliczany do najstarszych tekstów anonimowych autorów, przekazywanych wtradycji ustnej; teksty zostały zgromadzone klasycyzm postanisławowski.