Czy przydatne?

Co to jest Wojciech Kilar

Co oznacza KILAR WOJCIECH: kompozytor, artysta b. dynamiczny iróżnorodny. Początkowo tworzył pod wpływem Bartoka iStrawińskiego, potem Weberna i muzyki jazzowej. Aktualny styl K. oparty jest na muzyce ludowej, zwł. folklorze góralskim. Do w najwyższym stopniu znanych można zaliczyć jego utwory symfoniczne: IiII symfonia, skrzypcowe Oda Bla Bartok in memoriam, balet Maska czerwonego moru, utwory na orkiestrę: Generique, Springfield Sonnet, na chór iorkiestrę: Bogurodzica, Victoria, Angelus, smyczkowe: Orawa, Preludium iKrzesany. Skomponował muzykę do powyżej 100 filmów (Wajdy, Zanussiego, Coppoli)

Czym jest Kilar Wojciech znaczenie w Słownik pisownia K .


Wyraz kalambur
Co znaczy odmiana gry słów polegająca na dowcipnym, zaskakującym operowaniu dwuznacznością jednakowo albo podobnie brzmiących słów isłownych układów; k.jest fundamentem.
Wyraz kontrapost
Co znaczy forma zrównoważenia posągu, harmonijny rozkład jego masy zrównomiernym rozłożeniem ciężaru na nogi; ustawienie iruch ciała rzeźby zależą od pozycji nogi.
Wyraz Korczak Janusz, właśc. Henryk Goldszmit
Co znaczy prozaik, dziennikarz, pedagog, działacz społ., doktor. Całe życie poświęcił dzieciom, był ich obrońcą irzecznikiem. Własne poglądy na wychowanie zawarł.
Wyraz kategoria estetyczna
Co znaczy sposób przedstawienia, które nadaje przedmiotowi określoną wartość estetyczną, wyraża relacja do niego iwzbudza odpowiednią reakcję uodbiorcy - przeżycie.
Wyraz kinematografia
Co znaczy produkcja irozpowszechnianie filmów, atakże prasa, krytyka filmowa, szkolnictwo iwszelka inna działalność związana zfilmem.