Czy przydatne?

Co to jest Katharsis

Co oznacza KATHARSIS: oczyszczenie duszy widza zwin, jedna zpodstawowych kategorii antycznej estetyki, termin wprowadzony poprzez Arystotelesa wPoetyce: "Tragedia to jest naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej iposiadającej rozmiar, wyrażone wjęzyku ozdobnym, odmiennym wróżnych częściach dzieła, przedstawienie wformie dramatycznej, anie narracyjnej, które poprzez wzbudzenie litości itrwogi doprowadza do oczyszczenia [katharsis] tych uczuć". Widz śledzący przedstawienie przeżywał litość patrząc na cierpienie niewinnego itrwogę widząc podobieństwo pomiędzy sobą acierpiącym, wlit. k.znaczy także rozładowanie emocji, uczuć pod wpływem sztuki

Czym jest katharsis znaczenie w Słownik pisownia K .


Wyraz Komornicka Maria, pseud. Włast, J. Nałęcz
Co znaczy pisarka, prozatorka, krytyk lit. Debiutowała Szkicami (1894), zawierającymi 4 opowiadania, gdzie nakreśliła portrety osobowości powszechnie uznawanych za.
Wyraz Kwadryga
Co znaczy ekipa lit. itytuł wydawanego poprzez nią wWarszawie czasopisma wl. 1927-31, zał. poprzez M. Bibrowskiego, S.R. Dobrowolskiego, W. Wernica; należeli do niej.
Wyraz kompendium
Co znaczy podręcznik zawierająca zarys fundamentalnych informacje zzakresu jakiejś edukacji.
Wyraz Krzycki Andrzej, Cricius
Co znaczy humanista, pisarz pol.-z łaciny, dyplomata, duchowny, związany zdworem królewskim Zygmunta Starego; korespondował zwieloma europ. humanistami (między innymi.
Wyraz koń trojański
Co znaczy wielki drewniany koń zbudowany poprzez Epejosa wg pomysłu Odyseusza, przesądził rezultat 10-letniej wojny Greków iTrojan. Pozostawiony przed bramami Troi.