Czy przydatne?

Co to jest Estetyczna Kategoria

Co oznacza KATEGORIA ESTETYCZNA: sposób przedstawienia, które nadaje przedmiotowi określoną wartość estetyczną, wyraża relacja do niego iwzbudza odpowiednią reakcję uodbiorcy - przeżycie estetyczne. Westetyce antycznej k.e. były piękno, które pojmowano jako celowość, użyteczność, kształt miły dla oka (wg Platona); piękne to jest, co jest przyjemne dla oczu iuszu (wg sofistów), w dalszym ciągu wymieniano tragizm, komizm (charakterystyczne dla dramatu), wzniosłość, patos; współcz. estetyka odznacza brzydotę, groteskę, ironię, wdzięk. K.e. wlit. są fundamentem klasyfikacji rodzajowej igatunkowej, ulegają zmianom wzależności od epoki

Czym jest kategoria estetyczna znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Karykatura Literacka:
Co znaczy zdeformowany, wyjaskrawiony, komiczny wyolbrzymiający cechy szczególne bohatera lit., na przykład portret twarzy, cech osobowych (sposób mówienia, poruszania się) zazwyczaj wcelu ośmieszenia. Wlit kategoria estetyczna.
Wyraz Kopczyński Onufry:
Co znaczy ipedagog szkół pijarskich iCollegium Nobilium, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych iTowarzystwa Przyjaciół Nauk, uważany za pierwszego prawodawcę j. polskiego . Na polecenie Komisji Nauki kategoria estetyczna.
Wyraz Klimowicz Mieczysław:
Co znaczy iteatru, prof. irektor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują publicystykę ipowieść epoki odrodzenia ioświecenia, twórczość I. Krasickiego, historię teatru kategoria estetyczna.
Wyraz Kolberg Oskar:
Co znaczy etnograf, muzyk ikompozytor. Poprzez 50 lat swojego życia zawodowego wędrował po Polsce, zbierał igromadził materiały ukazujące życie, kulturę itwórczość ludową różnych regionów Polski. Stworzył kategoria estetyczna.
Wyraz Kochanowski Andrzej:
Co znaczy młodszy brat Jana iMikołaja, tłumacz. Do historii lit. wszedł dzięki przekładowi Eneidy Wergiliusza (1590), był to pierwszy przekład epopei wierszem (13-zgłoskowcem rymowanym parzyście kategoria estetyczna.