Czy przydatne?

Co to jest Wassily Kandinsky

Co oznacza KANDINSKY WASSILY: ros. rysownik igrafik, teoretyk sztuki, zajmował się także pisaniem utworów scenicznych, opowiadań ipoematów. Do Iwojny światowej działał itworzył w pierwszej kolejności wBerlinie iMonachium należąc do różnych stowarzyszeń twórców awangardowych; w1911 stworzył grupę Der Blaue Reiter, do której należeli także P. Klee, F. Marc, A. Macke - głosili oni wyższość wsztuce formy nad treścią. K. od 1910 malował kompozycje abstrakcyjne, które sam nazywał "impresjami", "kompozycjami", "improwizjami". W trakcie Iwojny światowej powrócił do Rosji, aktywnie pracował wWydziale Sztuki Komisariatu Oświaty organizując Akademię Wiedzy oSztuce wMoskwie. W1921 po powrocie do Niemiec mieszkał w Weimarze, Dessau, wykładał wBauhausie, wraz zP. Klee założył grupę Die Blaue Vier. Od 1933 po przewrocie hitlerowskim wNiemczech zamieszkał we Francji; wtwórczości odszedł od geometryzmu. K. analizując percepcję dzieła, pod wpływem muzyki doszedł do wniosku, iż dzieło plastyczne może oddziaływać także jak muzyka tylko poprzez barwę, kontrast, ekspresję, formę. Tworzył obrazy odynamicznych formach; kompozycje świetlnych plam barwnych ipłynnych linii. Pod wpływem suprematyzmu K. Malewicza ikonstruktywizmu zgeometryzował formy malarskie, nadał im precyzję; używał plam barwnych, linii prostych albo przełamanych, kropek, fragmentów figur geometrycznych trójkątów, kwadratów, odcinków okręgu, zawsze dokładnie rozwiązując rysunek. Jego dwie prace teoretyczne Pkt. ilinia na płaszczyźnie iO pierwiastku duchowym wsztuce stanowią ważny przyczynek do teoretycznej analizy malarstwa abstrakcyjnego. K. iskupieni wokół niego artyści (na przykład muzyk A. Schnberg), jedno znajbardziej twórczych środowisk tamtego czasu, stworzyli koncepcję najpełniej wyrażającą odnawiającą moc sztuki, dokonując najdalej idącego inajbardziej sprawnego przełomu, który otworzył nowe perspektywy dla rozwoju sztuki współcz. tworząc podstawy malarskiej abstrakcji. K. łączył nierozerwalnie formę zewnętrzną ztreścią wewnętrzną dzieła; tworzył wpełni autonomiczną, swoją wwyrazie, ajednocześnie w najwyższym stopniu pogłębioną intelektualnie koncepcję wsztuce, która wywarła ogromny wpływ na postęp sztuki abstrakcyjnej XX w

Czym jest Kandinsky Wassily znaczenie w Słownik pisownia K .

Wyraz Kulisiewicz Tadeusz:
Co znaczy prof. ASP wWarszawie. Do 1939 r. zajmował się gł. drzeworytem, wykształcił indywidualny ekspresyjny styl, stworzył sporo prac graficznych tematycznie związanych ze sztuką ludową, zwł. góralską (na kandinsky wassily.
Wyraz Kronika Filmowa Lub Fotograficzna:
Co znaczy fotograficzny ważniejszych wydarzeń ułożony wg ich następstwa albo innego kodu (na przykład wydarzenia polityczne, kulturalne, socjalne, ciekawostki), regularnie bez wzajemnego związku przyczynowego kandinsky wassily.
Wyraz Kubizm:
Co znaczy rozwijający się wlatach 1907-14. Stworzenie k. poprzedziło zainteresowanie rzeźbą murzyńską isztuką prymitywną, wpłynęły także wystawy retrospektywna dzieł Seurata w1905 r. wSalonie Niezależnych i kandinsky wassily.
Wyraz Klasyfikacja Składniowa Wyrazów:
Co znaczy części mowy oparty na analizie ich właściwości składn., jest to opierając się na funkcji, jaką pełnią w wypowiedzeniu, imożliwości łączenia się zinnymi wyrazami; rozróżnia się funkcje składniowe kandinsky wassily.
Wyraz Komentarz Autorski:
Co znaczy narratora wyjaśniające przedmioty świata przedstawionego, może pełnić funkcję porte parole autora albo być formułowany poprzez narratora wszechwiedzącego, którego kompetencje iautorytet pozwalają kandinsky wassily.