Czy przydatne?

Co to jest Joyce James Augustine Aloysius

Co oznacza JOYCE JAMES AUGUSTINE ALOYSIUS: irl. poeta piszący po angielsku; w1904 r. opuścił Irlandię, aby osiedlić się ostatecznie wSzwajcarii (1918). Debiutował tomem poetyckim Muzyka kameralna (1907), który zawiera nostalgiczne utwory, pełne tęsknoty za ludźmi iirl. tradycją. Wopowiadaniach Dublińczycy (1914) przeciwstawia piękno ziemi zakłamaniu ipruderii tradycjonalnej obyczajowości Irlandii. Wl.1914-15 opubl. autobiograficzną powieść Portret twórcy zczasów jego młodości, wktórej pojawia się postać Stephena Dedalusa, porte-parole autora. Wkolejnej powieści Ulisses (1922), modelowym przykładzie powieści psychologicznej, J. podjął dialog ztradycją: parodiował tradycyjne formy z angielskiego: narracji, style lit., odmiany idialekty jęz. z angielskiego: Mistrzowsko prowadził także partie monologu wewn. ( strumień świadomości), operując techniką, która wdużej mierze zbieżna była zosiągnięciami psychoanalizy ipsychoterapii. Był także autorem powieści Przebudzenie Finnegana (1939), próbując utworzyć wniej jęz. uniwersalny: wtopić wstruktury gramat. iskładn. j. z angielskiego: przedmioty leksyk. ifrazeol. wszystkich jęz. świata (również polszczyzny). Szukał wten sposób J. nowego mechanizmu komunikacji. Odczytanie utworu jest ciągle niemożliwe dzięki podtekstom, metaforom, pastiszom, specyfice jęz. itechnice "strumienia świadomości". Tłumacz Ulissesa M. Słomczyński ogłosił na łamach "Literatury" (1975), iż odnalazł klucz do rozszyfrowania tej powieści wstaroegipskim papirusie

Czym jest Joyce James Augustine Aloysius znaczenie w Słownik pisownia J .

Wyraz Jesienin Siergiej:
Co znaczy refleksyjnej liryki; mąż I. Duncan (1922-23), członek ekipy poetyckiej imażynistów itwórca ich programowego manifestu; zakończył życie samobójstwem. Pod wpływem rewolucji wRosji powstały poematy joyce james augustine aloysius.
Wyraz Jamby:
Co znaczy ogłaszane na koleżeńskich spotkaniach towarzyskich. Filomaci przejęli je zantyku (na przykład Kallimach, Katullus), odczytywali na podwileńskich majówkach, co oddawało nastrój zabawy; odznaczały się joyce james augustine aloysius.
Wyraz Jastrun Tomasz:
Co znaczy Jastruna; pisarz, reporter, red. Tygodnika Kulturalnego (1974-78), Res Publiki (od 1994); współzał. ired. nacz. pisma drugiego obiegu Wezwanie (1982-89), dyr. Instytutu Polskiego wSztokholmie (1989 joyce james augustine aloysius.
Wyraz Jeske-Choiński Teodor:
Co znaczy ikrytyk lit. Zaistniał jako dziennikarz prasy warszawskiej. Własne sądy przedstawiciela obozu tak zwany młodego konserwatyzmu zamieszczał na łamach takich pism, jak Niwa , wyraz , Kurier Warszawski joyce james augustine aloysius.
Wyraz Jer:
Co znaczy prasłowiań. jedna zdwóch słabych artykulacyjnie samogł.; nazwa pochodzi od litery wcyrylicy ( - j. miękki, ú - j. twardy). Wokalizacja j. polegała na tym, iż samogł. redukowane wjęz. słowiań joyce james augustine aloysius.