Czy przydatne?

Co to jest Joyce James Augustine Aloysius

Co oznacza JOYCE JAMES AUGUSTINE ALOYSIUS: irl. poeta piszący po angielsku; w1904 r. opuścił Irlandię, aby osiedlić się ostatecznie wSzwajcarii (1918). Debiutował tomem poetyckim Muzyka kameralna (1907), który zawiera nostalgiczne utwory, pełne tęsknoty za ludźmi iirl. tradycją. Wopowiadaniach Dublińczycy (1914) przeciwstawia piękno ziemi zakłamaniu ipruderii tradycjonalnej obyczajowości Irlandii. Wl.1914-15 opubl. autobiograficzną powieść Portret twórcy zczasów jego młodości, wktórej pojawia się postać Stephena Dedalusa, porte-parole autora. Wkolejnej powieści Ulisses (1922), modelowym przykładzie powieści psychologicznej, J. podjął dialog ztradycją: parodiował tradycyjne formy z angielskiego: narracji, style lit., odmiany idialekty jęz. z angielskiego: Mistrzowsko prowadził także partie monologu wewn. ( strumień świadomości), operując techniką, która wdużej mierze zbieżna była zosiągnięciami psychoanalizy ipsychoterapii. Był także autorem powieści Przebudzenie Finnegana (1939), próbując utworzyć wniej jęz. uniwersalny: wtopić wstruktury gramat. iskładn. j. z angielskiego: przedmioty leksyk. ifrazeol. wszystkich jęz. świata (również polszczyzny). Szukał wten sposób J. nowego mechanizmu komunikacji. Odczytanie utworu jest ciągle niemożliwe dzięki podtekstom, metaforom, pastiszom, specyfice jęz. itechnice "strumienia świadomości". Tłumacz Ulissesa M. Słomczyński ogłosił na łamach "Literatury" (1975), iż odnalazł klucz do rozszyfrowania tej powieści wstaroegipskim papirusie

Czym jest Joyce James Augustine Aloysius znaczenie w Słownik pisownia J .


Wyraz Jan od Krzyża, właśc. Juan de Yepes y Alvarez
Co znaczy hiszp. pisarz, mistyk, karmelita, Lekarz Kościoła. W25 życia przyjął święcenia kapłańskie; spotkanie w1562 ze św. Teresą zAvila pozwoliło mu zrozumieć sedno.
Wyraz Jeffers Robinson
Co znaczy pisarz amer. Pochodził zrodziny kalwińskiej, wychowany wduchu surowej religii, wszechstronnie wykształcony. Znał grekę, łacinę ihebrajski, wielki wpływ na jego.
Wyraz Jodłowski Stanisław
Co znaczy polonista, językoznawca, prof. UJ, współautor ogromnej reformy ortografii języka pol. w1936 r. Jego prace Zasady interpunkcji (1935), Zasady pisowni polskiej.
Wyraz jeźdźcy Apokalipsy
Co znaczy postacie bibl. zApokalipsy św. Jana; symboliczna wizja czterech jeźdźców, przedstawiająca wojnę, głód, pożar iśmierć. Inspiracje plastyczne między innymi.
Wyraz język literacki
Co znaczy fundamentalny symbol kultury narod., ukształtowany wobrębie jęz. narod., jęz. wszystkich Polaków wjego dwóch fundamentalnych odmianach: mówionego (w różnych.