Czy przydatne?

Co to jest Jasieński Bruno, właśc. Wiktor B. Zysman

Co oznacza JASIEŃSKI BRUNO, WŁAŚC. WIKTOR B. ZYSMAN: pisarz, prozaik, współzał. klubu futurystów "Katarynka", współpracował zred. "Zwrotnicy" i"Almanachu młodej sztuki", od 1923 r. związany zruchem komunistycznym. Od 1925 r. przebywał wParyżu, gdzie działał na rzecz pol. emigracji zarobkowej, prowadził działalność lit., kulturalną ipoetycką wZSRR, zmarł na tyfus wdrodze na Sybir, zrehabilitowany pośmiertnie w1955 r. Debiutował wierszami But wbutonierce (1921); autor artykułów programowych futurystów, między innymi Do narodu polskiego manifest wsprawie futuryzacji życia (1921), współautor jednodniówki Nuż wbżuhu (1921), tomu wierszy napisanych razem zA. Sternem Ziemia na lewo (1924), autor poematów Pieśń ogłodzie (1922), Wyraz oJakubie Szeli (1926), powieści Nogi Izoldy Morgan (1923), Palę Paryż (1929), Człowiek wymienia skórę (1932-33), Zmowa obojętnych (1937), dramatu Bal manekinów (1931)

Czym jest Jasieński Bruno, właśc znaczenie w Słownik pisownia J .

Wyraz Języki Świata:
Co znaczy posługuje się największa liczba ludzi jako językiem ojczystym: chiński (1000 mln), z angielskiego: (350 mln), hiszp. (250 mln), hind. (200 mln), arab. (150 mln), bengalski (150 mln), ros. (150 mln jasieński bruno, właśc. wiktor b. zysman.
Wyraz Jastrun Mieczysław:
Co znaczy prozaik, tłumacz, członek PEN Clubu. Debiutował zbiorem literaturze Spotkanie wczasie (1929), w dalszym ciągu wydał tomy: Inna młodość (1933), Dzieje nieostygłe (1936), Strumień imilczenie (1937 jasieński bruno, właśc. wiktor b. zysman.
Wyraz Język:
Co znaczy kod), konwencjonalny i społ., narzędzie porozumiewania się ludzi na obszarze określonej społ.; zasób zwrotów, wyrazów iform skodyfikowanych poprzez normy gramat. ipoprawnościowe; pełni funkcję jasieński bruno, właśc. wiktor b. zysman.
Wyraz Jeffers Robinson:
Co znaczy Pochodził zrodziny kalwińskiej, wychowany wduchu surowej religii, wszechstronnie wykształcony. Znał grekę, łacinę ihebrajski, wielki wpływ na jego umysł wywarła lektura Biblii, filozofia Plutarcha jasieński bruno, właśc. wiktor b. zysman.
Wyraz Jimenez Juan Ramon:
Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1956). Żył itworzył wSalamance iMadrycie, po wojnie domowej do końca życia na emigracji wPuerto Rico. Debiutował w1900 wydając 2 tomy literaturze: Almas do violeta iNinefeas jasieński bruno, właśc. wiktor b. zysman.