Czy przydatne?

Co to jest Michel Jean Jarre

Co oznacza JARRE JEAN-MICHEL: franc. kompozytor ipianista, artysta muzyki elektronicznej. Wsławił się jako jej wykonawca wwielkich widowiskach plenerowych. Jego popularność zapoczątkowały utwory: Oxygene, Equinoxe, Revolutions, tworzona przezeń muzyka charakteryzuje się niezwykłą melodyką irytmem i ciekawym brzmieniem, wykorzystującym dźwięki generowane elektronicznie. J.tworzy monumentalne formy muzyczne, nie mieszczące się wdotychczasowej systematyce muzycznej. Wykonuje koncerty łączące muzykę zefektami świetlnymi określanymi jako spektakl "światło idźwięk"

Czym jest Jarre Jean-Michel znaczenie w Słownik pisownia J .

Wyraz Jahwe:
Co znaczy ludu wybranego, Izraela; złożona jest ono z4 spółgłosek - J H WH, które nazywane są regularnie świętym tetragramem; ztradycji samarytańskiej ize starożytnej transkrypcji gr. wynika, iż Żydzi jarre jean-michel.
Wyraz Jeske-Choiński Teodor:
Co znaczy ikrytyk lit. Zaistniał jako dziennikarz prasy warszawskiej. Własne sądy przedstawiciela obozu tak zwany młodego konserwatyzmu zamieszczał na łamach takich pism, jak Niwa , wyraz , Kurier Warszawski jarre jean-michel.
Wyraz Jastrun Tomasz:
Co znaczy Jastruna; pisarz, reporter, red. Tygodnika Kulturalnego (1974-78), Res Publiki (od 1994); współzał. ired. nacz. pisma drugiego obiegu Wezwanie (1982-89), dyr. Instytutu Polskiego wSztokholmie (1989 jarre jean-michel.
Wyraz Jasiński Jakub:
Co znaczy wojskowy, polityk, absolwent Szkoły Rycerskiej wWarszawie, odznaczony orderem Virtuti Militari, poległ na barykadzie wobronie Pragi wpowstaniu kościuszkowskim. Twórczość lit. J. obejmuje wiersze jarre jean-michel.
Wyraz Jeffers Robinson:
Co znaczy Pochodził zrodziny kalwińskiej, wychowany wduchu surowej religii, wszechstronnie wykształcony. Znał grekę, łacinę ihebrajski, wielki wpływ na jego umysł wywarła lektura Biblii, filozofia Plutarcha jarre jean-michel.