Czy przydatne?

Co to jest Jamb

Co oznacza JAMB: wmetryce antycznej stopa wierszowa złożona zdwu głosek - krótkiej idługiej (U -), które tworzyły metrum jambiczne; wjęz. pol. rzadkie zestroje akcentowe, na przykład twój państwo

Czym jest jamb znaczenie w Słownik pisownia J .

Wyraz Jesienin Siergiej:
Co znaczy refleksyjnej liryki; mąż I. Duncan (1922-23), członek ekipy poetyckiej imażynistów itwórca ich programowego manifestu; zakończył życie samobójstwem. Pod wpływem rewolucji wRosji powstały poematy jamb.
Wyraz Janicki Klemens, Ianicius:
Co znaczy pisarz do czasów J. Kochanowskiego; pisarz laureatus . Uczył się wŻninie (1522), później wPoznaniu, wCollegium J. Lubrańskiego, gdzie zadebiutował jako 16-letni młodzieniec z łaciny odą na cześć jamb.
Wyraz Język:
Co znaczy kod), konwencjonalny i społ., narzędzie porozumiewania się ludzi na obszarze określonej społ.; zasób zwrotów, wyrazów iform skodyfikowanych poprzez normy gramat. ipoprawnościowe; pełni funkcję jamb.
Wyraz Jung Carl Gustav:
Co znaczy ipsychiatra szwajc., od 1906 uczeń S. Freuda uznany poprzez niego za następcę, zktórym dość błyskawicznie przestał się wdociekaniach naukowych zgadzać. W1910 założył Międzynarodowe Towarzystwo jamb.
Wyraz Janta-Połczyński Aleksander:
Co znaczy pisarz, eseista, tłumacz, bibliofil. Debiutował wspomnieniami myśliwskimi Oświcie (1928) itomem literaturze zgon białego słonia (1929); rozgłos zyskał dzięki reportażom zZSRR Patrzę na Moskwę (1933 jamb.