Czy przydatne?

Co to jest Itinerariusz

Co oznacza ITINERARIUSZ: przewodnik podróży wlit. antycznej, który zawierał wiadomości ostacjach imiejscach odpoczynku i odległościach pomiędzy nimi, wiadomości odrogach, wskazówki praktyczne; na przykład Itinerarium Antonini Augusti zok. III w., i.chrześc. pielgrzymów do Jerozolimy, kroniki, diariusze; wlit. odpowiednikiem i. jest poemat J. Słowackiego Podróż na Wschód. Zobacz także bedeker
Wyraz Imiesłowy:
Co znaczy czasownika występujące wzdaniu jako ustalenie orzeczenia (i. przysłówkowe) albo jako ustalenie rzeczownika (i. przymiotnikowe); istnieją dwa i. przysłówkowe: współczesny idąc iuprzedni przyszedłszy itinerariusz co to jest.
Wyraz Irenizm:
Co znaczy chrześc. dążący do zgody pomiędzy wyznaniami za cenę wzajemnych ustępstw. Szukaniem porozumienia wduchu i. nacechowane były postawy humanistów, między innymi Erazma zRotterdamu, wPolsce K. Celtisa, K itinerariusz definicja.
Wyraz Ikona:
Co znaczy bizantyjskiej iruskiej obraz sakralny wyobrażający świętego albo sceny bibl., malowany przeważnie na desce albo na płótnie przyklejanym do deski. Dla i. ruskich XVI-XVIII w. istniał kanon ustalony itinerariusz co znaczy.
Wyraz Ikonografia:
Co znaczy pomocnicza; tematyka hist. sztuki, zajmująca się rozpoznawaniem, opisem, klasyfikacją stałych tematów, motywów, symboli, atrybutów, emblematów i tematów występujących wsztuce; 2) zestaw materiałów itinerariusz słownik.
Wyraz Ideogram:
Co znaczy symbol wizualny, syntetycznie przedstawiony zapis idei, pomysłu, wyobrażenia; rysunek albo malowidło przekazujące istotę jakiegoś definicje itinerariusz znaczenie.

Czym jest itinerariusz znaczenie w Słownik pisownia I .

  • Dodano:
  • Autor: