Czy przydatne?

Co to jest Itinerariusz

Co oznacza ITINERARIUSZ: przewodnik podróży wlit. antycznej, który zawierał wiadomości ostacjach imiejscach odpoczynku i odległościach pomiędzy nimi, wiadomości odrogach, wskazówki praktyczne; na przykład Itinerarium Antonini Augusti zok. III w., i.chrześc. pielgrzymów do Jerozolimy, kroniki, diariusze; wlit. odpowiednikiem i. jest poemat J. Słowackiego Podróż na Wschód. Zobacz także bedeker

Czym jest itinerariusz znaczenie w Słownik pisownia I .

Wyraz Igrzyska:
Co znaczy uroczystości ocharakterze sakralnym, na które składały się zawody sportowe, na przykład wyścigi rydwanów, albo artystyczne, na przykład w Atenach konkursy dramatyczne. WRzymie miały charakter itinerariusz.
Wyraz Irenizm:
Co znaczy chrześc. dążący do zgody pomiędzy wyznaniami za cenę wzajemnych ustępstw. Szukaniem porozumienia wduchu i. nacechowane były postawy humanistów, między innymi Erazma zRotterdamu, wPolsce K. Celtisa, K itinerariusz.
Wyraz Izotonizm:
Co znaczy wmetryce jednakowa liczba akcentów (stóp, zestrojów) wwersach; i.występuje wwierszach sylabotonicznych, na przykład Rzym J. Słowackiego, itonicznych, na przykład Księga ubogich J. Kasprowicza itinerariusz.
Wyraz Ikonografia:
Co znaczy pomocnicza; tematyka hist. sztuki, zajmująca się rozpoznawaniem, opisem, klasyfikacją stałych tematów, motywów, symboli, atrybutów, emblematów i tematów występujących wsztuce; 2) zestaw materiałów itinerariusz.
Wyraz Impresjonizm Filmowy:
Co znaczy sztuki filmowej lat 20., wywodzący się zmalarstwa impresjonistycznego zbogatą gamą środków wyrazu, subiektywną narracją iwizją świata, na przykład L. Delluc, Gorączka (1921), J. Epstech, Czerwona itinerariusz.