Czy przydatne?

Co to jest Irenizm

Co oznacza IRENIZM: kierunek wteologii chrześc. dążący do zgody pomiędzy wyznaniami za cenę wzajemnych ustępstw. Szukaniem porozumienia wduchu i. nacechowane były postawy humanistów, między innymi Erazma zRotterdamu, wPolsce K. Celtisa, K. Janickiego, J. Kochanowskiego

Czym jest irenizm znaczenie w Słownik pisownia I .

Wyraz Italianizm:
Co znaczy konstrukcja składniowa zapożyczone zjęz. wł. albo wzorowane na nim; forma wzbogacania zasobu leks. jęz. pol. wXVI w. (nazwy warzyw sprowadzonych zItalii do pol. kuchni, na przykład orzech włoski irenizm.
Wyraz Iloczas:
Co znaczy sylab na wymawiane długo albo krótko, tzn. różniące się czasem trwania. Służy rytmizacji, jest sygnałem emocji mówiącego; wjęz. staropol. zaznaczany podwójną literą, na przykład paan = pn. Zczasem irenizm.
Wyraz Inscenizacja:
Co znaczy 1) wystawienie utworu dramatycznego na scenie; 2) artystyczna koncepcja spektaklu, której celem jest przetworzenie zamysłu wwidowisko sceniczne irenizm.
Wyraz Ikonostas:
Co znaczy wcerkwi przegroda ztzw. carskimi wrotami, zikonami zawieszonymi wg ustalonego porządku ikonograficznego; i. oddziela nawę od części ołtarzowej irenizm.
Wyraz Ikonografia:
Co znaczy pomocnicza; tematyka hist. sztuki, zajmująca się rozpoznawaniem, opisem, klasyfikacją stałych tematów, motywów, symboli, atrybutów, emblematów i tematów występujących wsztuce; 2) zestaw materiałów irenizm.