Czy przydatne?

Co to jest Głoskowa Instrumentacja

Co oznacza INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA: zdarzenie powtarzalności brzmienia głosek, sylab albo wyrazów (rzadziej zestroju intonacyjnego) zwiększą niż zwyczajna częstotliwością lub wustalonych miejscach ( aliteracja, rym), czy odwrotnie, pojawianie się głosek albo słów rzadziej albo wogóle; i.g. pełni funkcje znaczeniowe wwierszu, występuje jako na przykład onomatopeja, stylizacja brzmieniowa, gra słów, paronomazja. Szczególnie istotna wfuturyzmie iwe współcz. literaturze

Czym jest instrumentacja głoskowa znaczenie w Słownik pisownia I .


Wyraz italianizm
Co znaczy słowo, zwrot, konstrukcja składniowa zapożyczone zjęz. wł. albo wzorowane na nim; forma wzbogacania zasobu leks. jęz. pol. wXVI w. (nazwy warzyw sprowadzonych.
Wyraz intermedium
Co znaczy krótki utwór ocharakterze komicznym, wteatrze średniowiecznym rozdzielający części przedstawienia. Zi. zrodziła się farsa iludowa komedia mięsopustna.
Wyraz imionnik
Co znaczy zwany odmiennie sztambuchem, pamiętnikiem osobistym, albumem, księgą pamiątkową, gromadzi autografy bliskich iznakomitych osób prozą albo wierszem. Narodziny.
Wyraz integracja językowa
Co znaczy scalanie się dialektów wjeden jęz. wspólny, ogólnonarod.; wtaki sposób powstała przewarzająca część jęz. narod., również jęz. pol.; zasługi wprocesie i.j.
Wyraz ibidem
Co znaczy tamże; formuła stosowana wprzypisach do tekstu (na przykład rozprawy, szkicu krytycznego), znaczy odwołanie się do tego samego źródła, wskazanie fragmentu.