Czy przydatne?

Co to jest Łukasz Górnicki

Co oznacza GÓRNICKI ŁUKASZ: pisarz, prozaik, tłumacz; absolwent uniwersytetów wKrakowie iPadwie, sekretarz ibibliotekarz Zygmunta II Augusta (od 1559); w1561 nobilitowany, od 1565 bibliotekarz królewski. Sławę przyniósł mu Dworzanin polski (1566), swobodny przekład traktatu wł. pisarza idyplomaty B. Castiglionego; w4 księgach prezentuje renesansowy ideał dworzanina - człowieka doskonałego, szlachetnie urodzonego, owytwornej powierzchowności, dużej kulturze intelektualnej. Dworzanin zawiera rozprawę opolszczyźnie (o zapożyczeniach, ojęz. mówionym, pisanym, owymowie isposobie dobierania słów). G. przedstawił także oryginalny mechanizm graf. (znany zlistów); poza nim nikt tak jednak nie pisał. Jeden ztwórców pol. prozy renesansowej

Czym jest Górnicki Łukasz znaczenie w Słownik pisownia G .

Wyraz Gojawiczyńska Pola:
Co znaczy publicystka. Próbą debiutu była nowela Dwa fragmenty (1915) zaznaczona na konkursie Echa Pragi , jednak właściwym lit. debiutem jest zestaw nowel Powszedni dzień (1933) i powieść Ziemia Elżbiety górnicki łukasz.
Wyraz Grotowski Jerzy:
Co znaczy stopniu znany na świecie artysta pol. teatru współcz. Działalność reżyserską zaczął wkońcu lat 50. wKrakowie, gdzie wraz zL. Flaszenem stworzył awangardowy teatr. W1959 objął Teatr 13 Rzędów wOpolu górnicki łukasz.
Wyraz Garcia Lorca Federico:
Co znaczy dramatopisarz hiszp. Studiował literaturę, prawo i filozofię, interesował się również muzyką i malarstwem. Założyciel studenckiego teatru La Barraca (1931), współzałożyciel Związku Antyfaszystowskich górnicki łukasz.
Wyraz Gesta:
Co znaczy poemat o tematyce heroicznej; na przykład Gesta Romanorum - historie rzym., z łaciny zestaw około 300 przykładów, powiastek budujących , sporządzonych w 1. poł. XIV w., wydanych w Kolonii (1472 górnicki łukasz.
Wyraz Grafomania:
Co znaczy mania pisania utworów lit. bezwzględnie na posiadane umiejętności iosiągane walory artystyczne. Nazwa prób lit. nie spełniających wymagań ustalonych wstandardach górnicki łukasz.