Czy przydatne?

Co to jest Witold Gombrowicz

Co oznacza GOMBROWICZ WITOLD: prozaik, eseista. Pochodził z rodz. ziemiańskiej, z wykształcenia prawnik; od 1939 na emigracji w Buenos Aires (do 1953). Dzięki stypendium amer. komitetu Free Europa i Fundacji Forda opuścił Amerykę Płd.; na stałe zam. we Francji, w Paryżu, później od 1964 r. w Vence. Debiut to opowiadania Pamiętnik z okresu dojrzewania (1933). Autor powieści Ferdydurke (1937), która prezentuje kręgi zniewolenia poprzez konwenans opierając się na losów bohatera, Józia (szkoła, dom młodzieńców, podupadający dwór ziemiański). G. występuje również jako autor dramatu Iwona księżniczka Burgunda (1938), powieści Opętani (1939), Trans-Atlantyk (1953), gdzie wypowiada się na temat narod. mitologii, wyrosłej pod wpływem hist. klęsk, kształtujących etos pielgrzymstwa i ofiary dla ojczyzny w okolicy triumfu tradycji sarmackiej kształtowanej poprzez Trylogię H. Sienkiewicza. Dzienniki 1953-56 (1957) i Dzienniki 1957-61 (1962) mają charakter intymny, subiektywny i intelektualny. Pornografia (1960) to powieść, której akcja toczy się w środowisku pol. ziemiaństwa, w groteskowej konwencji opisuje hitlerowską okupację, świat bez Boga, idei, prawdy. Jest także autorem Dziennika 1961-66, powieści Kosmos (1966), dramatu Operetka (1966), Testamentu, Wspomnień polskich. Wędrówek po Argentynie (1977). Laureat paryskiej "Kultury" (1961) i wielu in. nagród
Wyraz Grupa Literacka:
Co znaczy prozaików deklarujący wspólne cele izasady twórczego działania, regularnie publikujący manifesty programowe, wydający pismo lit., niekiedy także utwory członków ekipy, ogłaszający polemiczne gombrowicz witold co znaczy.
Wyraz Galsworthy John:
Co znaczy prozaik i dramatopisarz, laureat Nagrody Nobla (1932). Spuścizna literacka G. jest bardzo bogata objętościowo, obejmuje w pierwszej kolejności powieści, lecz także nowele i dramaty, daje wnikliwy gombrowicz witold krzyżówka.
Wyraz Gorki Maksym, Właśc. Aleksiej Pieszkow:
Co znaczy dramaturg, inicjator i teoretyk lit. realizmu socjalistycznego, wyróżniający się samouk. Debiutował opowiadaniem Makar Czudra (1892). Spory rozgłos zapewniły mu Szkice i opowiadania (1898-99) i gombrowicz witold co to jest.
Wyraz Galicyzm:
Co znaczy albo znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa zapożyczone z jęz. franc. albo na nim wzorowane, na przykład: żenować się, lustro, kajet, żurnalista - publicysta; rozróżniamy: g. frazeol., na przykład gombrowicz witold słownik.
Wyraz Gardzienice:
Co znaczy Teatralne Gardzienice zostało założone w 1978 r. w podlubelskiej wsi, od której teatr wziął nazwę. Zał. go W. Staniewski (poprzednio związany z teatrem STU i Teatrem Laboratorium Grotowskiego). Ekipa gombrowicz witold czym jest.

Czym jest Gombrowicz Witold znaczenie w Słownik pisownia G .

  • Dodano:
  • Autor: