Czy przydatne?

Co to jest Nikołaj Gogol

Co oznacza GOGOL NIKOŁAJ: poeta ros.; debiutował zbiorem humorystycznych nowel z życia ludu ukr. Wieczory na futorze koło Dikańki (2 cz. 1831-32); w następnych utworach skłaniał się ku satyrze. Drugi tom nowel Mirgorod (1834) stanowi kontynuację zainteresowań G. ludem i folklorem, mimo realistycznego charakteru obecne tu są baśniowa fantastyka i poetyckie ujęcie opisów przyrody; zawiera epicką powieść kozacką Taras Bulba i sielankę Staroświeccy obywatele. W 1835 r. ukazał się następny tom Arabeski, gdzie zamieszczono dwa słynne opowiadania: Newski Prospekt i Zapiski wariata. Wspólnie z Nosem (1836) i Szynelem (1842) tworzy on cykl tak zwany opowiadań petersburskich. Najwyższy poziom osiągnął G. w swoich głównych dziełach - komedii Rewizor (1836), wyśmiewającej łapownictwo i głupotę urzędników carskich, i niedokończonej powieści typu łotrzykowskiego Martwe dusze (1842), zawierającej satyr. panoramę Rosji. Od 1836 r. mieszkał raczej we Włoszech, ulegał wpływom mistycyzmu, czego wyrazem była idealizacja Rosji pańszczyźnianej w publicystycznej książce Niektóre miejsca korespondencji z przyjaciółmi (1847). W 1848 r. wrócił do Moskwy i aczkolwiek sam romantyk, torował drogę realizmowi, a jego proza, obfitująca w przedmioty fantastyki i groteski, stała się reprezentatywna dla ros. "szkoły naturalnej"

Czym jest Gogol Nikołaj znaczenie w Słownik pisownia G .

Wyraz Gaudi Antonio Y Carnet:
Co znaczy artysta oryginalnego autorskiego stylu secesji, żył i tworzył w Barcelonie. W budynkach mieszkalnych, na przykład Casa Mil i Casa Butló dach i fasada zostały potraktowane jak rzeźba; ściany gogol nikołaj.
Wyraz Gotycyzm W Literaturze:
Co znaczy w Anglii na przełomie XVIII i XIX w. na ustalenie zespołu zjawisk w lit. (również w sztuce i architekturze) związanych ze średniowieczną tradycją. Pojawił się pierwszy raz w powieści H. Walpolea gogol nikołaj.
Wyraz Goszczyński Seweryn:
Co znaczy Belwederczyk (29 XI 1830), przedstawiciel tak zwany szkoły ukraińskiej; autor cyklu wierszy rewolucyjnych (tak zwany liryki humańskie 1824-25), powieści poetyckiej Zamek kaniowski (1826-27), Nocy gogol nikołaj.
Wyraz Gongoryzm:
Co znaczy literaturze baroku hiszp., maniera poetycko-stylist. ukształtowana poprzez L. Gongorę, a polegająca na stosowaniu rozbudowanych metafor, operowaniu zaskakującym słownictwem, lapidarnie formułowaną gogol nikołaj.
Wyraz Glosarium, Glosariusz:
Co znaczy glos opublikowanych w wydaniu niezależnym od pierwotnego zapisu. Tytułem Glosariusz opatrzone zostały 2 woluminy przypisków i uzupełnień do polonistycznego kształcenia opracowane poprzez zespół gogol nikołaj.