Czy przydatne?

Co to jest Głoska

Co oznacza GŁOSKA: najmniejsza niepodzielna jednostka dźwiękowa w strukturze wypowiedzi danego jęz.; przy klasyfikacji bierze się pod uwagę 5 aspektów: układ wiązadeł głosowych, położenie podniebienia miękkiego i środkowej części języka, miejsca artykulacji i stopień zbliżenia narządów mowy; z racji na układ wiązadeł głosowych odznacza się samogłoski i spółgłoski dźwięczne (a, ą, e, ę, i, o, u, b, w, d, g, z, h, dz, ż, ź, m, n, ł, r, j) i spółgłoski bezdźwięczne (c, k, p, f, s, t, sz, cz, ś, ć, ch); z racji na położenie podniebienia miękkiego ustne (a, b, c, d, e, s, t), nosowe (ę, ą, m, n, ń); z racji na położenie środkowej części języka spółgł. twarde (p, b, f, w, m, s, z, c, dz, n, l, k, g, ch, t, d, sz, ż, cz, r, ł), miękkie (p, b, f, w, m, ś, ź, ć, dź, l, k, g, ch, j). Z racji na miejsce artykulacji spółgłoski dzielimy na wargowe, przedniojęzykowe, środkowojęzykowe, tylnojęzykowe; z racji na stopień zbliżenia zwarte, szczelinowe, zwarto-szczelinowe, półotwarte

Czym jest głoska znaczenie w Słownik pisownia G .