Czy przydatne?

Co to jest Giorgione, właśc.Giorgio de Castelfranco

Co oznacza GIORGIONE, WŁAŚC.GIORGIO DE CASTELFRANCO: rysownik wł., rówieśnik Tycjana, Veronesego, uczeń Belliniego, poprzednik Tintoretta, kształtujący wenecką szkołę dojrzałego odrodzenia. Mimo iż zmarł młodo w trakcie zarazy, znacznie wpłynął na rówieśników (tak zwany giorgioneschi) i na twórczość Tycjana; między innymi zerwał z linearyzmem stosując zacieranie ostrości konturów. Malował tematy rel. (na przykład Madonna z Castelfranco, Judyta, Pokłon pasterzy, Madonna ze św. Jerzym i Franciszkiem), obrazy mit. (na przykład Śpiąca Wenus, przypisywany Tycjanowi, który dokończył dzieło); tworzył także portrety i sceny pejzażowe. Stosował specjalne efekty światłocieniowe (na przykład Burza), które uwzględniają wpływ światła na intensywność i nasycenie kolorem i różnice światła w różnych porach dnia. Wybitny kolorysta, malował intensywnymi, głębokimi barwami. Trzej filozofowie (zakończony poprzez S. del Piombo), Ucieczka do Egiptu i wspomniana Burza kryją w sobie tajemnice trudnych do interpretacji sensów, poetyckich znaczeń, psychologicznych interpretacji, niepokojąc do dziś teoretyków i interpretatorów sztuki

Czym jest Giorgione, właśc.Giorgio de znaczenie w Słownik pisownia G .


Wyraz Górnicki Łukasz
Co znaczy pisarz, prozaik, tłumacz; absolwent uniwersytetów wKrakowie iPadwie, sekretarz ibibliotekarz Zygmunta II Augusta (od 1559); w1561 nobilitowany, od 1565.
Wyraz Galsworthy John
Co znaczy z angielskiego: prozaik i dramatopisarz, laureat Nagrody Nobla (1932). Spuścizna literacka G. jest bardzo bogata objętościowo, obejmuje w pierwszej kolejności.
Wyraz Gauguin Paul
Co znaczy rysownik franc., ur. w Paryżu syn amer. dziennikarza i Peruwianki, w okolicy P. Czannea i V. van Gogha czołowy przedstawiciel postimpresjonizmu. Był między.
Wyraz georgika
Co znaczy utwór lit. przedstawiający życie na wsi, gdzie opisy pracy człowieka i przyrody są opatrzone refleksją filoz., komentarzem moralistycznym, czasem także.
Wyraz Gogol Nikołaj
Co znaczy poeta ros.; debiutował zbiorem humorystycznych nowel z życia ludu ukr. Wieczory na futorze koło Dikańki (2 cz. 1831-32); w następnych utworach skłaniał się ku.