Czy przydatne?

Co to jest Pograniczne Gatunki

Co oznacza GATUNKI POGRANICZNE: znajdujące się na pograniczu lit. pięknej i wypowiedzi publicystycznej, filoz., nauk., polit. albo krytyki. Początki kształtowania się g.p. sięgają XVIII w., gdy dynamicznie rozwijała się prasa, a wspólnie z nią ujawniały się mocne wzajemne wpływy lit. i publicystyki. Cechy literatury pięknej (na przykład oryginalny sposób przekazu, poetyckie obrazy, przedmioty liryczno-refleksyjne) funkcjonujące w okolicy przedmiotów wypowiedzi nauk. (na przykład interpretacja zjawiska, konsekwencja i związki logiczne rozumowania) ma esej. Wyraziście mniej cech lit. mieści w sobie traktat filoz., zawierający rozważania o konkretnej dziedzinie wiedzy. Typowo publicystyczną genezę mają takie g.p., jak felieton, reportaż

Czym jest gatunki pograniczne znaczenie w Słownik pisownia G .

Wyraz Gra Słów:
Co znaczy posługiwania się brzmieniowym podobieństwem pomiędzy słowami wcelu uwydatnienia ich znaczeń iwieloznaczności, podobieństw ikontrastów, na przykład Panie Jerzy, czy pan wierzy, iż na wieży włos się gatunki pograniczne.
Wyraz Gotycyzm W Literaturze:
Co znaczy w Anglii na przełomie XVIII i XIX w. na ustalenie zespołu zjawisk w lit. (również w sztuce i architekturze) związanych ze średniowieczną tradycją. Pojawił się pierwszy raz w powieści H. Walpolea gatunki pograniczne.
Wyraz Górecki Henryk Mikołaj:
Co znaczy początku kariery muzycznej otrzymywał liczne nagrody na międzynarodowych konkursach za twórczość kompozytorską. Wlatach 1975-79 rektor PWSM wKatowicach. W okolicy W. Lutosławskiego i K. Pendereckiego gatunki pograniczne.
Wyraz Goethe Johann Wolfgang Von:
Co znaczy Spotkanie z filozofem J.G. Herderem rozbudziło w nim zainteresowanie literaturą lud. i twórczością Szekspira. Autor Prometeusza (1774), powieści w listach Cierpienia młodego Wertera (1774), Pieśni gatunki pograniczne.
Wyraz Glosa:
Co znaczy czytelnika albo kopisty umieszczany nad tekstem albo na marginesie, zawierający objaśnienie trudnego wyrazu. G. stosowano już w skryptoriach starożytnego Rzymu, w średniowieczu były to dopiski i gatunki pograniczne.