Czy przydatne?

Co to jest Frazeologizm

Co oznacza FRAZEOLOGIZM: związek frazeol., ogólnik, frazes, wyrażenie albo zwrot bez głębszej myśli, na przykład gonić w piętkę, zdolny leń, pić na umór. Źródła f. przenikają do jęz. pol. z mitologii, Biblii, historii, lit., ludowych przysłów, z jęz. potocznego, na przykład hiobowe wieści, zabroniony owoc, salomonowa mądrość; pięta Achillesa, Helikon sarmacki, idea olimpijska. Rozbudowany f. to porzekadło albo przysłowie

Czym jest frazeologizm znaczenie w Słownik pisownia F .

Wyraz Faulkner William:
Co znaczy i twórczością związany z Południem Stanów Zjednoczonych, wniósł sporo nowatorskich rozwiązań do prozy swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1949). Jego twórczość to w pierwszej kolejności lit frazeologizm.
Wyraz Funkcjonalizm:
Co znaczy architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej zakładający, iż funkcja zaspokajająca potrzeby człowieka jest nadrzędna wobec konstrukcji, materiałów i estetyki. Tezą f. jest idea tak zwany czystej frazeologizm.
Wyraz Fellini Federico:
Co znaczy o niepowtarzalnym autorskim stylu. Światową sławę przyniósł mu trzeci video: La Strada (nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji i Oscarem w 1954). Do znakomitych filmów F. należą Noce Cabirii (1957 Oscar frazeologizm.
Wyraz Formacja Słowotwórcza:
Co znaczy budowie słowotwórczej, gdzie dzięki analizy słowotwórczej możemy wyodrębnić jego poszczególne części, tzn. podstawę słowotwórczą i formanty, na przykład dom - domowy, marzyciel - marzycielski, piec frazeologizm.
Wyraz Fotografia:
Co znaczy otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od metody naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni odznacza się na przykład frazeologizm.