Czy przydatne?

Co to jest Genezyjska Filozofia

Co oznacza FILOZOFIA GENEZYJSKA: koncepcja zakładająca duchową istotę wszelkiego istnienia, wg której materia stanowi jedynie formę ducha, ustalona poprzez J. Słowackiego w utworze mistycznym Genesis z Ducha. Postęp wszechrzeczy, zdaniem poety, to nieustanne dążenie do osiągania wyższego stopnia doskonałości, które może mieć charakter gwałtowny, a nawet rewolucyjny, gdyż tworzenie nowych form materialnych, będących doskonalszą powłoką ducha, wymaga burzenia, niszczenia starych. W przekonaniu tej teorii rewolucja to tylko unicestwienie przeżytej już formy ducha, konieczne, by się wznieść ku doskonałości, co przedstawił pisarz w wierszu Uspokojenie. F.g. zakłada sposobność godzenia romantycznych antynomii, takich jak jednostka - zbiorowość, duch - materia, tradycja - rozwój, życie - zgon łagodząc wewnętrzne rozdarcie człowieka wynikające z konieczności wyboru

Czym jest filozofia genezyjska znaczenie w Słownik pisownia F .

Wyraz Folklor W Literaturze:
Co znaczy wielorako jako temat, motyw, stylizacja, ludowość, na przykład byliny ros., epika serbska, fińska Kalewala, balladowy nurt epiki, pieśni. W lit. pol. f. jako motyw tradycji ludowej pojawił się w filozofia genezyjska.
Wyraz Frazer James George:
Co znaczy filolog, antropolog, etnolog; prof. i założyciel pierwszej na świecie katedry antropologii społ. na uniwersytecie w Liverpoolu, autor znakomitych, nowatorskich prac z dziedziny religii pierwotnych filozofia genezyjska.
Wyraz Facsimile:
Co znaczy 1) precyzyjna reprodukcja, wierne odtworzenie, podobizna, na przykład kopia podpisu, dokumentu, mapy, pieczęci, rysunku; 2) pieczątka z podpisem imitowanym stosowana zamiast podpisu odręcznego filozofia genezyjska.
Wyraz Fouquet Jean:
Co znaczy portrecista królów Karola VII i Ludwika XI. Zasłynął jako autor miniatur i ilustracji książkowych, na przykład Ogromne kroniki królów Francji, gdzie zastosował nowy rodzaj przedstawienia scen filozofia genezyjska.
Wyraz Formacja Słowotwórcza:
Co znaczy budowie słowotwórczej, gdzie dzięki analizy słowotwórczej możemy wyodrębnić jego poszczególne części, tzn. podstawę słowotwórczą i formanty, na przykład dom - domowy, marzyciel - marzycielski, piec filozofia genezyjska.