Czy przydatne?

Co to jest Film

Co oznacza FILM: obraz w ruchu, widowisko kinematograficzne składające się z rzutowanych na ekran obrazów, dających złudzenie ruchu. Bywają różne nośniki materialne i sposób zapisu obrazów (taśma filmowa, magnetyczna, płyta wizyjna, pamięć komputerowa i tym podobne). Zawsze jednak fundamentem f. jest ruchomy obraz z jego funkcją komunikatywno-ekspresyjną uwarunkowaną percepcją widza. Sztuka filmowa, zwana także X muzą, sztuką totalnej syntezy - widowisko wizualne albo wizualno-akustyczne, komponowane wg zasad sztuki rytmicznej wyrażonej dzięki stosunku czasowo-przestrzennych, opartej na grze mentalnych doznań łączonych w twórczym porządku dzięki montażowi. Jest wizualną sztuką wielowarstwową opartą na trójwymiarowym rytmie obrazu, przestrzeni i czasu z wielokodowym komunikatem (słownym, dźwiękowym, ikonicznym) opartym na złożonym własnym systemie znaków. F. korzysta także z literatury, plastyki, teatru, muzyki. Stworzenie f. umożliwił wynalazek aparatu kinematograficznego, który opatentowali bracia A. i L.Lumire (1894). Jego pierwowzorem była camera obscura opisana poprzez Leonarda da Vinci. Th. Edison i jego operator Dickson już w 1894 r. realizowali filmiki, które można było oglądać zaglądając do skrzynki. W tym samym czasie co bracia Lumire wielu wynalazców opracowało podobne aparaty, między innymi K. Prószyński

Czym jest film znaczenie w Słownik pisownia F .

Wyraz Fotografia:
Co znaczy otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od metody naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni odznacza się na przykład film.
Wyraz Fantazja:
Co znaczy instrumentalny utwór muzyczny o nieustalonej budowie, mający charakter improwizacji, mogący nawiązywać do innych form muzycznych albo będący rezultatem ich krzyżowania się (na przykład w renesansie film.
Wyraz Farsa:
Co znaczy koncentrująca uwagę odbiorcy na komizmie sytuacyjnym, operująca karykaturą i groteską, grą słów, gdzie prezentowany konflikt ma niewielkie znaczenie. Początki tego gat. zarysowały się już w komediach film.
Wyraz Fiedler Arkady:
Co znaczy reportażysta, podróżnik. Wyprawy w celach naukowych i poznawczych odbywał od 1929 r. prawie do końca życia, zwiedził chyba wszystkie ciekawe miejsca na ziemi. Zadebiutował cyklem poetyckim Czerwone film.
Wyraz Filmowy Realizm Socjalistyczny:
Co znaczy 1950-55, wykonywane po zjeździe filmowców w Wiśle w listopadzie 1949, tworzone wg schematycznych wzorów ukazywały konflikty klasowe, starcia między pozytywnymi i negatywnymi bohaterami; rozgrywały film.