Czy przydatne?

Co to jest Fenomenologia

Co oznacza FENOMENOLOGIA: sposób filoz. odwołująca się do "powrotu do rzeczy", jest to do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, fenomenów; opisowe rozpatrywanie zjawiska albo zespołu zjawisk w takiej postaci, w jakiej są dane w doświadczeniu poprzez uchwycenie i opis tego, co bezpośrednio i naocznie dane, jest to fenomenów, i poprzez dotarcie do samych elementów badania dostarcza fundamentów wszelkiej wiedzy. U G. Hegla f. ducha ukazuje fazy, poprzez które obiektywnie istniejący duch wznosi się od poznania indywidualnego do rozumu powszechnego (duch subiektywny - obiektywny - absolutny). Nazwa założonej poprzez E. Husserla szkoły filozoficznej (1913). W f. chodzi o uchwycenie danych w ich istocie w sposób w pełni krytyczny i pozbawiony zastrzeżenia. Pośród fenomenologów warto wymienić M. Schelera, R. Ingardena, E. Stein; tak zwany f. egzystencjalną reprezentują M. Heideg-ger, J.P. Sartre

Czym jest fenomenologia znaczenie w Słownik pisownia F .

Wyraz Faust:
Co znaczy czarnoksiężnik, mag, alchemik, filozof, za życie pełne przygód i rozkoszy zaprzedał duszę diabłu; znak dążenia człowieka do wiedzy i szczęścia. Prototypem F. była autentyczna postać niem. wędrownego fenomenologia.
Wyraz Francuska Awangarda Filmowa:
Co znaczy sztuki filmowej w latach 1910-30 nastawione na eksperymentowanie, odrzucenie tradycjonalizmu, niekomercyjność i antyprofesjonalizm. F.a.f. była pewnego rodzaju laboratorium kina , obiektem jej fenomenologia.
Wyraz Fikcja Literacka:
Co znaczy przedstawionego w utworze lit.; bazuje na zmyśleniu autora, które nie ma pokrycia w rzeczywistości. F.l. istnieje z wyjątkiem światopoglądu autora, kategorii estetycznych, reguł lit. kompozycji fenomenologia.
Wyraz Frazeologia:
Co znaczy wyrazowych, wyrażeń, zwrotów, związków frazeol. stosowanych w języku i stylu, skonwencjonalizowanych w różnym stopniu. Frazeologiczne związki przybierają różne formy odmiany, w zależności od roli w fenomenologia.
Wyraz Filmowa Komedia:
Co znaczy charakteryzujący się humorystycznie ujętą wizją świata i szczęśliwym zakończeniem. F.k. wykształciła sporo odmian gatunkowych; w jej skład wchodzą burleska, czarna komedia, farsa filmowa, groteska fenomenologia.