Czy przydatne?

Co to jest Wilhelm Feldman

Co oznacza FELDMAN WILHELM: historyk i krytyk lit., dramatopisarz, prozaik, dziennikarz. Współpracował z różnymi pismami, chociaż ważne znaczenie dla życia umysłowego Młodej Polski miał redagowany poprzez niego miesięcznik "Krytyka" (1900-14). W swych pracach dawał słowo fascynacjom lit. romantyczną i twórczością jej kontynuatorów, na przykład O twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego (1905), demonstrując jednocześnie niechęć wobec programu "sztuka dla sztuki" S. Przybyszewskiego. Zadaniom krytyki lit. i roli jej autora poświęcił pracę Sposób badań historycznoliterackich (1848) i broszurę Pomniejszyciele olbrzymów (1905). Podstawowym dziełem F. jest Współczesna poezja polska (1902), ujmująca czas od 1863 po wiek XX, wielokrotnie poprzez autora aktualizowana. W twórczości lit. F. dokumentalną wartość mają utwory obrazujące życie chasydzkiej społeczności żyd., między innymi powieści Piękna Żydówka (1888), Żydziak (1889) i dramaty Sądy Boże (1899) i Cudotwórca (1900). Interesowały go także psychol. wizerunki kobiet, czego wyrazem są powieści W okowach (1890), Ananke (1898); dramaty Cień i Życie (1903), z kolei bliskie mu środowisko twórcze przedstawił w komedii My artyści... (1909)

Czym jest Feldman Wilhelm znaczenie w Słownik pisownia F .

Wyraz Filologia Klasyczna:
Co znaczy lit. i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu; od renesansu do współcz. nieodłączna część wykształcenia humanistycznego, również specjalność badawcza. Ideał kultury spopularyzowany poprzez klasycyzm feldman wilhelm.
Wyraz Fraszka:
Co znaczy o charakterze humorystycznym, odmiana epigramatu; nazwa wywodzi się z wł. ustalenia frasca, co znaczy osoby i rzeczy niewiele istotne, językowe drobiazgi, na gruncie pol. genezy f. można upatrywać w feldman wilhelm.
Wyraz Fenomenologia:
Co znaczy odwołująca się do powrotu do rzeczy , jest to do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, fenomenów; opisowe rozpatrywanie zjawiska albo zespołu zjawisk w takiej postaci, w jakiej są feldman wilhelm.
Wyraz Frazer James George:
Co znaczy filolog, antropolog, etnolog; prof. i założyciel pierwszej na świecie katedry antropologii społ. na uniwersytecie w Liverpoolu, autor znakomitych, nowatorskich prac z dziedziny religii pierwotnych feldman wilhelm.
Wyraz Frisch Max:
Co znaczy dramaturg i publicysta podejmujący w swej twórczości problematykę społ.- -polit. Już we inicjalnych dziennikach Tagenbuch 1946-49 (1950) potępia faszyzm, w dramatach Chiński mur (1947) i Biedermann i feldman wilhelm.