Czy przydatne?

Co to jest Wilhelm Feldman

Co oznacza FELDMAN WILHELM: historyk i krytyk lit., dramatopisarz, prozaik, dziennikarz. Współpracował z różnymi pismami, chociaż ważne znaczenie dla życia umysłowego Młodej Polski miał redagowany poprzez niego miesięcznik "Krytyka" (1900-14). W swych pracach dawał słowo fascynacjom lit. romantyczną i twórczością jej kontynuatorów, na przykład O twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego (1905), demonstrując jednocześnie niechęć wobec programu "sztuka dla sztuki" S. Przybyszewskiego. Zadaniom krytyki lit. i roli jej autora poświęcił pracę Sposób badań historycznoliterackich (1848) i broszurę Pomniejszyciele olbrzymów (1905). Podstawowym dziełem F. jest Współczesna poezja polska (1902), ujmująca czas od 1863 po wiek XX, wielokrotnie poprzez autora aktualizowana. W twórczości lit. F. dokumentalną wartość mają utwory obrazujące życie chasydzkiej społeczności żyd., między innymi powieści Piękna Żydówka (1888), Żydziak (1889) i dramaty Sądy Boże (1899) i Cudotwórca (1900). Interesowały go także psychol. wizerunki kobiet, czego wyrazem są powieści W okowach (1890), Ananke (1898); dramaty Cień i Życie (1903), z kolei bliskie mu środowisko twórcze przedstawił w komedii My artyści... (1909)
Wyraz Fik Marta:
Co znaczy współcz. teatru, prof. Instytutu Sztuki PAN, pedagog, wykładowca UJ i krakowskiej i warszawskiej PWST. Wyróżniała się erudycją, niezależnością i bezkompromisowością sądów, widzeniem spraw teatru feldman wilhelm co to jest.
Wyraz Fredro Aleksander:
Co znaczy pisarz, bajkopisarz, prozaik, działacz polit.; uczestnik kampanii napoleońskiej na Moskwę (1812), bitew pod Dreznem, Lipskiem, Hanau (1813-14), odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari (1812) i feldman wilhelm definicja.
Wyraz Filipowicz Kornel:
Co znaczy dziennikarz współpracujący po wojnie między innymi z Życiem Powszechnym i Odrą . Członek pol. PEN Clubu. Zadebiutował tomem opowiadań Krajobraz niewzruszony (1947), gdzie z uczuciowym dystansem, lecz feldman wilhelm co znaczy.
Wyraz Fikcja Literacka:
Co znaczy przedstawionego w utworze lit.; bazuje na zmyśleniu autora, które nie ma pokrycia w rzeczywistości. F.l. istnieje z wyjątkiem światopoglądu autora, kategorii estetycznych, reguł lit. kompozycji feldman wilhelm słownik.
Wyraz Filozofia Kultury:
Co znaczy nurt filoz. refleksji nad kulturą, rozwijający się w poł. XIX w. i najpierw XX w., o charakterze społ.-polit. i intelektualno-światopoglądowym, związany zarówno z kształtowaniem nowych porządków społ feldman wilhelm znaczenie.

Czym jest Feldman Wilhelm znaczenie w Słownik pisownia F .

  • Dodano:
  • Autor: