Czy przydatne?

Co to jest Ewolucjonizm

Co oznacza EWOLUCJONIZM: termin odnoszący się do teorii Ch. Darwina w biologii i nawiązujących do darwinizmu mechanizmów filoz., analizujących mechanizmy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze. Syntezą darwinizmu i filozofii pozytywnej A. Comtea jest e. H. Spencera, który uważał, iż stałej przemianie poddany jest także cały Kosmos. Ukształtowany poprzez niego w 2. poł. XIX w. mechanizm filoz. określał postęp rzeczywistości jako zdarzenie stopniowe i nieodwracalne, przypominając o ścisłym związku człowieka z przyrodą. Poza filozofią e. znalazł odzwierciedlenie także w socjologii i etnografii, dla których e. kulturowy stał się fundamentem procesu kulturotwórczego

Czym jest ewolucjonizm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ernst Max:
Co znaczy grafik, rzeźbiarz i pisarz, przedstawiciel i jeden z artystów surrealizmu. Z wykształcenia filozof i psycholog, od wczesnej młodości pasjonował się rysunkiem i malarstwem. Po I wojnie światowej zajął ewolucjonizm.
Wyraz Etymologia:
Co znaczy ustalenie jego pierwotnego znaczenia i formy; także dział edukacji zajmujący się badaniem pochodzenia i pierwotnego znaczenia wyrazów opierając się na ich budowy morfologicznej. Pomocne przy ewolucjonizm.
Wyraz El Greco, Właśc. Dominikos Theotokopulos:
Co znaczy pochodzenia gr. Młodość spędził na Krecie, gdzie praktykował malując ikony. W dalszym ciągu przebywał w Wenecji i w Rzymie; najprawdopodobniej był uczniem Tycjana. W 1575 r. przeniósł się do ewolucjonizm.
Wyraz Empireum:
Co znaczy najwyższa sfera nieba w starożytnej i średniowiecznej kosmologii; sfera ognia i światła, miejsce uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei. W lit. e. pojawiło się w Boskiej Komedii A. Dantego ewolucjonizm.
Wyraz Elogium:
Co znaczy Rzymie napis pochwalny ku czci osoby zmarłej, umieszczany na portrecie przodka, pomniku, nagrobku, również mowa pochwalna; w literaturze barokowej utwór poetycki zawierający wyszukane koncepty i ewolucjonizm.