Czy przydatne?

Co to jest Eurytmia

Co oznacza EURYTMIA: ład, harmonia; harmonijny układ rytmu w wierszu (regularnie kojarzony z rytmem), sztuka kształtowania wypowiedzi charakteryzującej się wewnętrznym ładem

Czym jest eurytmia znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epos:
Co znaczy epicki, wierszowany (zw. in. epopeją), opiewający legendarne albo bohaterskie gesty bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla narodu; fundamentalny gatunek epiki aż do narodzin powieści. E eurytmia.
Wyraz Emaus:
Co znaczy średniowiecznego dialogu, którego temat nawiązywał do bibl. rozmowy Chrystusa z wędrowcami zmierzającymi z Jerozolimy do Emaus. Odpowiednio z dominującym w tej epoce światopoglądem alegoryczna eurytmia.
Wyraz Emblemat:
Co znaczy obrazu; gatunek rozwijający się w XVI-XVII w., kiedy to jako osobna tematyka sztuki uformowała się emblematyka; potem etapowo zanikający. Na formę e. składały się: 1) inskrypcja, napis, krótka eurytmia.
Wyraz Epigraf:
Co znaczy średniowieczu napis umieszczany na grobowcu, pomniku, budowli. W późniejszych czasach krótki wiersz, fragment utworu lit., myśl umieszczana poprzez autora najpierw dzieła, na przykład Romantyczność A eurytmia.
Wyraz Erotyk:
Co znaczy liryczny, regularnie w formie wyznania albo skargi ukochanego. Pośrodku wieków wykształciły się liczne konwencje gat.; największe znaczenie w kształtowaniu e. miała liryka trubadurów, którzy poetycko eurytmia.