Czy przydatne?

Co to jest Eurypides

Co oznacza EURYPIDES: tragediopisarz gr., uczeń sofistów, którego sztuki stały się obiektem rozważań etycznych i socjalnych; artysta tragedii psychol.; jako pierwszy uczynił ludzki charakter tematem studiów. Unowocześnił dramat ograniczając rolę chóru na rzecz rozbudowanej akcji, mistrzowsko operował grozą i litością, wprowadził partie muzyczne (solowe i duety) nie wiążące się bezpośrednio z akcją. Spośród napisanych około 80 tragedii zachowało się 17, między innymi traktujących o prawach natury człowieka Medea (431) i Hippolytos (428); potępiających agresywną politykę Trojanki i absurd wojen Helena, jak także Elektra, Medea, Bakchantki, Błagalnice, Orestes. E. jest także autorem dramatu satyrowego Cyklop. Zobacz Ajschylos, Sofokles

Czym jest Eurypides znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Elegia:
Co znaczy wywodzący się z literaturze gr., wiersz pisany strofą dwuwersową, realizowany przy wtórze fletu; artystami byli Archiloch, Solon, Simonides z Keos (VII-VI w. przed naszą erą), w liryce rzym. Tibullus eurypides.
Wyraz Eyck Jan Van:
Co znaczy niderlandzki, największy artysta wczesnego odrodzenia płn. Europy; wybrane dzieła, na przykład miniatury w Godzinkach mediolańsko-turyńskich, poliptyk Ołtarz Baranka Mistycznego (w kościele w eurypides.
Wyraz Ekspresjonizm:
Co znaczy artystyczny z początku XX w. będący reakcją wobec naturalizmu impresjonistów, wyrażający potrzebę ujawniania uczuć; nawiązywał do nowoczesnego romantyzmu. Jest postawą wyrażającą aprobatę dla eurypides.
Wyraz Erynie:
Co znaczy Alekto - gniewu, Tyzyfone - zemsty, Megera - nienawiści. W obawie i dla obłaskawienia ich nazywane także Eumenidami (gr. eumenides - życzliwe), w mit. rzym. zwane Furiami. E. wyobrażano jako postacie eurypides.
Wyraz Eschatologia:
Co znaczy filoz. traktujących o zgonu, losach pośmiertnych człowieka, końcu świata; eschatologiczne rozumienie teraźniejszości nie paraliżuje ziemskiej aktywności człowieka. E. jest uniwersalnym tematem w eurypides.