Czy przydatne?

Co to jest Eufemizm

Co oznacza EUFEMIZM: słowo, wyrażenie albo zwrot stosowany w celu złagodzenia, omówienia albo także zastąpienia obraźliwie czy dosadnie sformułowanej treści semantycznej sformułowaniem bardziej oględnym, łagodnym, dyplomatycznym, na przykład zam. ukradł - świsnął, chapnął, zwinął, buchnął, rąbnął, lub metaforycznie: Nigdy Jasiowi nie udowodniono, iż coś mu się przykleiło do rąk. E. funkcjonują szczególnie pozytywnie w funkcji metaforycznej, jak w stosunku słowa "zgon = sen" (jako przejaw kultury, dobrego wychowania), na przykład "zasnął snem wiecznym", "przeniosła się w zaświaty", "zasnęła w Bogu" pełniąc równocześnie funkcję epitafiów poetyckich. E. we współcz. polszczyźnie jest zjawiskiem dynamicznym, ciągle fascynującym, występując w różnych odmianach, na przykład w mowie potocznej, w wypowiedziach radiowych i telewizyjnych, w języku uczniów, studentów i twórców

Czym jest eufemizm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Elegia:
Co znaczy wywodzący się z literaturze gr., wiersz pisany strofą dwuwersową, realizowany przy wtórze fletu; artystami byli Archiloch, Solon, Simonides z Keos (VII-VI w. przed naszą erą), w liryce rzym. Tibullus eufemizm.
Wyraz Epigraf:
Co znaczy średniowieczu napis umieszczany na grobowcu, pomniku, budowli. W późniejszych czasach krótki wiersz, fragment utworu lit., myśl umieszczana poprzez autora najpierw dzieła, na przykład Romantyczność A eufemizm.
Wyraz Eden:
Co znaczy miejsce pobytu człowieka ( Adama i Ewy), gdzie rosło drzewo żywota i informacje dobrego i złego (Gen 2,8-14). Wg teol. E. był miejscem, gdzie dusze sprawiedliwych oczekiwały Sądu Ostatecznego; wg eufemizm.
Wyraz Epifora:
Co znaczy bazuje na powtórzeniu tego samego słowa albo zwrotu na końcu występujących po sobie wersów, zdań albo strof w układzie paralelnym ( paralelizm), na przykład Hymn do Nirwany K. Przerwy Tetmajera: Z eufemizm.
Wyraz Eyck Jan Van:
Co znaczy niderlandzki, największy artysta wczesnego odrodzenia płn. Europy; wybrane dzieła, na przykład miniatury w Godzinkach mediolańsko-turyńskich, poliptyk Ołtarz Baranka Mistycznego (w kościele w eufemizm.