Czy przydatne?

Co to jest Eudajmonizm

Co oznacza EUDAJMONIZM: filoz. pogląd etyczny głoszący, iż osiągnięcie szczęścia jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem człowieka. Zwolennicy e. inaczej rozumieli jednak szczęście, dla epikurejczyków ( epikureizm) były to doznania intelektualne, dla hedonistów ( hedonizm) zaspokojenie potrzeb przyjemności, dla stoików ( stoicyzm) cnota pomagająca opanować stany emocjonalne, z kolei dla św. Augustyna czy św. Tomasza z Akwinu szczęściem było oglądanie Boga

Czym jest eudajmonizm znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Ezop:
Co znaczy półlegendarny frygijski niewolnik, sługa Ksanthosa z Samos. Pierwszym wydawcą pisanych prozą bajek E. był Demetrios z Faleronu (V-IV w. przed naszą erą); na jęz. z łaciny przeł. je rzym. bajkopisarz eudajmonizm.
Wyraz Eucken Rudolf:
Co znaczy uniwersytetów w Bazylei i Jenie, laureat lit. Nagrody Nobla (1908). Artysta koncepcji nazwanej etycznym aktywizmem, gdzie przeciwstawiał się zarówno pozytywizmowi, jak i teorii ewolucji w filozofii eudajmonizm.
Wyraz Egzegeza:
Co znaczy określenie sensu tekstu; klasyczna sposób odczytywania tekstów przez krytykę tekstualną, lit., hist.; ma wykorzystanie w biblistyce przy powstawaniu interpretacji i komentarzy tekstów Biblii eudajmonizm.
Wyraz Ekspozycja:
Co znaczy gł. problemu (wprowadzenie w akcję), postaci, środowiska, konfliktu w dziele lit., teatralnym albo filmowym, na przykład pierwsza wypowiedź Antenora w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego eudajmonizm.
Wyraz Emerson Ralph Waldo:
Co znaczy amer. Artysta życia duchowego w Nowej Anglii, lider ruchu transcendentalnego głoszącego intuicyjno-mistyczny sposób docierania do prawdy, przekraczającej dziedzinę doświadczenia zmysłowego. E eudajmonizm.