Czy przydatne?

Co to jest Etos

Co oznacza ETOS: 1) W antyku postawa człowieka, charakter, zwyczaj, kryteria, ideały, zespół wartości; relacja do innych ludzi, styl życia. Ustala ogólną orientację danej kultury, przyjętą hierarchię wartości wynikającą z ludzkich zachowań. 2) We współcz. etyce i socjologii kultury całość moralnych postaw, reakcji i zachowań człowieka jako reprezentanta określonego typu obyczajowości, ukształtowanej pod wpływem dominacji jednej z wartości, na przykład wierności, miłości, honoru. 3) W lit. e. rycerza antycznego (Achilles i Hektor z Iliady Homera), chrześc. (Roland z Pieśni o Rolandzie), kresowego (Wołodyjowski z Trylogii H. Sienkiewicza); e. pracy (Nad Niemnem E. Orzeszkowej); e. człowieka moralnego (Pan Cogito Z. Herberta); e. ekipy społ., na przykład lekarzy, nauczycieli, kapłanów

Czym jest etos znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epeisodion:
Co znaczy antycznym część przedstawienia wypełniana dialogami albo monologiem aktorów, odpowiednik dzisiejszego aktu. Poszczególne e., których mogło być najwyżej pięć, oddzielane były od siebie pieśniami chóru etos.
Wyraz Eco Umberto:
Co znaczy estetyk, poeta i dziennikarz. Współzałożyciel lit. Ekipy 63, skupiającej awangardę lat 60. Światową sławę przyniosły mu prace z teorii semiotyki Dzieło otwarte (1962) i Pejzaż semiotyczny (1968) i etos.
Wyraz Epicedium:
Co znaczy albo pieśń wyrażające smutek po zgonu bliskiego; w lit. antycznej miał zachowany model kompozycyjny: pochwała zmarłego we wstępie (laudatio), opłakiwanie (comploratio) i pocieszenie (consolatio). 2 etos.
Wyraz Elipsa:
Co znaczy składniowa niepełna gramatycznie, lecz zamknięta znaczeniowo, regularnie przybierając formę równoważnika zdania sprzyja zwięzłości i skrótowości myśli; wypowiedź, gdzie w celach ekspresywnych etos.
Wyraz Environment:
Co znaczy plastycznych termin określający technikę artystyczną aranżującą przestrzeń w taki sposób, iż widz wchodząc w nią jest poddawany ze wszystkich stron oddziaływaniu bodźców wizualnych i może intensywnie etos.