Czy przydatne?

Co to jest Etos

Co oznacza ETOS: 1) W antyku postawa człowieka, charakter, zwyczaj, kryteria, ideały, zespół wartości; relacja do innych ludzi, styl życia. Ustala ogólną orientację danej kultury, przyjętą hierarchię wartości wynikającą z ludzkich zachowań. 2) We współcz. etyce i socjologii kultury całość moralnych postaw, reakcji i zachowań człowieka jako reprezentanta określonego typu obyczajowości, ukształtowanej pod wpływem dominacji jednej z wartości, na przykład wierności, miłości, honoru. 3) W lit. e. rycerza antycznego (Achilles i Hektor z Iliady Homera), chrześc. (Roland z Pieśni o Rolandzie), kresowego (Wołodyjowski z Trylogii H. Sienkiewicza); e. pracy (Nad Niemnem E. Orzeszkowej); e. człowieka moralnego (Pan Cogito Z. Herberta); e. ekipy społ., na przykład lekarzy, nauczycieli, kapłanów

Czym jest etos znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Emblemat:
Co znaczy obrazu; gatunek rozwijający się w XVI-XVII w., kiedy to jako osobna tematyka sztuki uformowała się emblematyka; potem etapowo zanikający. Na formę e. składały się: 1) inskrypcja, napis, krótka etos.
Wyraz Eufemizm:
Co znaczy albo zwrot stosowany w celu złagodzenia, omówienia albo także zastąpienia obraźliwie czy dosadnie sformułowanej treści semantycznej sformułowaniem bardziej oględnym, łagodnym, dyplomatycznym, na etos.
Wyraz Epikur:
Co znaczy materialista; w Atenach prowadził swoją szkołę, założoną w pobliżu gaju Akademosa. E. był wyznawcą atomistycznej teorii Demokryta, głoszącej, iż cały świat złożona jest z atomów; twierdził, iż etos.
Wyraz Emerson Ralph Waldo:
Co znaczy amer. Artysta życia duchowego w Nowej Anglii, lider ruchu transcendentalnego głoszącego intuicyjno-mistyczny sposób docierania do prawdy, przekraczającej dziedzinę doświadczenia zmysłowego. E etos.
Wyraz Epos:
Co znaczy epicki, wierszowany (zw. in. epopeją), opiewający legendarne albo bohaterskie gesty bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla narodu; fundamentalny gatunek epiki aż do narodzin powieści. E etos.