Czy przydatne?

Co to jest Etiuda

Co oznacza ETIUDA: ćwiczenia mające na celu doskonalenie się w technice artystycznej. E. muzyczna - krótki utwór na instrument solo przydzielony dla celów szkolnych (e. szkolna) albo koncertowych (e. koncertowa). E. filmowa - potoczne ustalenie krótkiego filmu realizowanego na potrzeby szkolne, sprawdzającego możliwości inscenizacji, reżyserii, montażu i tak dalej, lecz w pierwszej kolejności dającego możliwości praktyki twórczej. Mogą być e. o charakterze fabularnym i dokumentalnym, i tym podobne (na przykład K. Kieślowski podkreśla ważną rolę e. w realizacji dokumentów i dla praktyki reżyserskiej). Przykłady e.f.: Dwaj ludzie z szafą R. Polańskiego, Hair M. Piwowskiego. E. teatralna - krótkie ćwiczenie aktorskie indywidualne albo z partnerem, mające własną dramaturgię; studium warsztatowe reżyserii na przykład inscenizacji, gry aktorskiej itd

Czym jest etiuda znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Eksklamacja:
Co znaczy wykrzyknikowe, wtrącone w tok wypowiedzi, wyrażające emocjonalne zaangażowanie mówiącego. E. może mieć postać elipsy, apostrofy, pytania retorycznego, na przykład J. Słowackiego Beniowski: I pomyśl etiuda.
Wyraz El Greco, Właśc. Dominikos Theotokopulos:
Co znaczy pochodzenia gr. Młodość spędził na Krecie, gdzie praktykował malując ikony. W dalszym ciągu przebywał w Wenecji i w Rzymie; najprawdopodobniej był uczniem Tycjana. W 1575 r. przeniósł się do etiuda.
Wyraz Exemplum:
Co znaczy którego fabuła ma ilustrować umoralniającą argumentację; dostarcza należytych wzorów, budujących albo nagannych; żywotny w szczególności w średniowieczu w praktyce kaznodziejskiej, w lit etiuda.
Wyraz Epitafium:
Co znaczy umieszczany na płycie nagrobnej; 2) utwór żałobny o zwięzłej treści, utrwalający pamięć o zmarłym; 3) utwór satyr. w formie napisu nagrobkowego na cześć żyjącej osoby. E. uformowany został w Grecji etiuda.
Wyraz Errata:
Co znaczy błędy drukarskie; lista poprawek, sprostowań, omyłek dołączony do książki w formie luźnej kartki etiuda.