Czy przydatne?

Co to jest Estreicherowie

Co oznacza ESTREICHEROWIE: sławny ród krakowskich uczonych przybyły do Polski w 2. poł. XVIII w. Dominik Franciszek (1750-1809) - rysownik, wykładał rysunek w szkole Nowodworskiego; Alojzy Rafał (1786-1852) - botanik, dyr. ogrodu botanicznego; Karol Józef (1827-1908) - bibliotekarz, bibliograf, hist. lit. i teatru; Stanisław (1869-1939) - hist. prawa, bibliograf, prof. UJ; Tadeusz (1871-1952) - chemik, zał. Muzeum Zabytków Przyrodniczych UJ, pracował nad ratowaniem trumien królewskich na Wawelu; Karol (1906-1984) - hist. sztuki, bibliograf, prof. UJ, doprowadził do sprowadzenia po wojnie do Krakowa ołtarza Wita Stwosza, odrestaurował Collegium Maius, urządził dworek Matejki w Krzesławicach, kontynuował dzieło ojca i dziadka Bibliografię polską, ostatni z bibliograficznej linii E.; Zygmunt (ur. 1917) - muzykolog, prof. uniwersytetu w Genewie

Czym jest Estreicherowie znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Edytorstwo:
Co znaczy związanych z przygotowaniem do druku i wydaniem tekstu. Dbałość o właściwy poziom merytoryczny, artystyczny, graficzny, typograficzny wydawanego dzieła. Do zakresu czynności edytora należą prace estreicherowie.
Wyraz Ezop:
Co znaczy półlegendarny frygijski niewolnik, sługa Ksanthosa z Samos. Pierwszym wydawcą pisanych prozą bajek E. był Demetrios z Faleronu (V-IV w. przed naszą erą); na jęz. z łaciny przeł. je rzym. bajkopisarz estreicherowie.
Wyraz Emerson Ralph Waldo:
Co znaczy amer. Artysta życia duchowego w Nowej Anglii, lider ruchu transcendentalnego głoszącego intuicyjno-mistyczny sposób docierania do prawdy, przekraczającej dziedzinę doświadczenia zmysłowego. E estreicherowie.
Wyraz Erazm Z Rotterdamu, Łac. Erasmus Desiderius, Właśc. Gerhard Gerhards:
Co znaczy filolog, filozof, teolog, znawca i popularyzator kultury antycznej, znakomity humanista renesansowy. Tworzył w jęz. z łaciny, wykładał filologię klasyczną na uniwersytecie w Leuven, w trakcie pobytu estreicherowie.
Wyraz Eurytmia:
Co znaczy ład, harmonia; harmonijny układ rytmu w wierszu (regularnie kojarzony z rytmem), sztuka kształtowania wypowiedzi charakteryzującej się wewnętrznym ładem estreicherowie.