Czy przydatne?

Co to jest Esej

Co oznacza ESEJ: tekst nauk., szkic filoz., przeważnie pisany prozą, poświęcony dowolnemu problemowi, zjawisku albo postaci; e. łączy przedmioty różnych gat. lit., eksponuje osobisty, emocjonalny relacja do tematu, polega na erudycji piszącego, posługuje się dygresjami, paradoksem i aforyzmami; łączy przedmioty narracyjne z liryczno-refleksyjnymi, opisem, ilustracją, humorem, ironią, satyrą. Odznacza się e. narracyjny, opisowy, refleksyjny, argumentacyjny, abstrakcyjny, literacki. Za artystów gat. uważane jest pisarza i filozofa M. Montaignea (Essais, 1580) i F. Bacona (Essays, 1597); klasykami e. w lit. europ. są między innymi we Francji - B. Pascal, Monteskiusz, Wolter, J.P. Sartre, w Anglii - J. Milton, J. Swift, T.S. Eliot, w Niemczech - J.W. Goethe, F. Schiller, T. Mann; w Polsce karierę zyskał e. pośród czytelników w XX w. zwł. literacki, historyczny, podróżniczo-kulturoznawczy i filozoficzny. Najlepszymi eseistami są między innymi S. Brzozowski. K. Irzykowski, K. Wyka, Cz. Miłosz, J. Stempowski, Z. Herbert, J.M. Rymkiewicz, A. Zagajewski

Czym jest esej znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epos:
Co znaczy epicki, wierszowany (zw. in. epopeją), opiewający legendarne albo bohaterskie gesty bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla narodu; fundamentalny gatunek epiki aż do narodzin powieści. E esej.
Wyraz Eco Umberto:
Co znaczy estetyk, poeta i dziennikarz. Współzałożyciel lit. Ekipy 63, skupiającej awangardę lat 60. Światową sławę przyniosły mu prace z teorii semiotyki Dzieło otwarte (1962) i Pejzaż semiotyczny (1968) i esej.
Wyraz Epoka Historyczno-Literacka:
Co znaczy literatury odpowiednio z chronologią zjawisk hist.-lit., na przykład antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, międzywojnie, wojna i okupacja esej.
Wyraz Epinikion:
Co znaczy cześć zwycięzcy, mający charakter pieśni wykonywanej w trakcie uczty albo w świątyni; w starożytności metodą tą posługiwali się Simonides z Keos i Pindar. W Polsce nawiązywali do niej między innymi J esej.
Wyraz Elegia:
Co znaczy wywodzący się z literaturze gr., wiersz pisany strofą dwuwersową, realizowany przy wtórze fletu; artystami byli Archiloch, Solon, Simonides z Keos (VII-VI w. przed naszą erą), w liryce rzym. Tibullus esej.